ISBN: 9788243002418
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Innb.
  

Jacques Derrida

Lovens makt

Autoritetens mystiske begrunnelse
Hva er rettferdighet? Og hva er makt? Kan disse forenes? I denne vesle boken presenterer den franske filosofen Jacques Derrida sine refleksjoner omkring mulighetene for rettferdighet i verden av idag. Andre del er en gjennomgang av Walter Benjamins tekst ”Kritik der Gewalt”.
I denne teksten analyserer Jacques Derrida begrepene rett, rettferdighet, vold og autoritetens begrunnelse. På en interessant måte skiller han mellom rett og rettferdighet, og dekonstruerer Vestens rettferdighetsbegrep. I bokens andre del analyserer Derrida Walter Benjamins tekst "Zur Kritik der Gewalt", og stiller spørsmålet: Hva ville Benjamin sagt om holocaust og nazistenes "endelige løsning"?

Dette er kanskje den av Derridas tekster som best sier noe om hva dekonstruksjon er, hva som er dens grunnlag og motivasjon. Boken var opprinnelig holdt som et foredrag for et variert publikum av litteraturteoretikere, filosofer og jurister. Den er et av Derridas mest tilgjengelige verker og en svært aktuell bok for samfunnsengasjerte, studenter og forskere innen litteraturvitenskap, juss, filosofi og samfunnsfaglige disipliner.


PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Jacques Derrida
Klassiske tekster i utvalg

Jacques Derrida var fransk filosof og semiotiker.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere