ISBN: 9788243002234
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Hft.
  

Knut S. Vikør

Islam

Ei faktabok
Ein kort og nyttig introduksjon til islam idag.
Denne boka gir bakgrunn for dagens debattar om islams plass i det moderne samfunnet. Han trekker opp grunntrekka i islam, ut frå spørsmålet: "Kva betyr islam for muslimar i dag?"
Ein kan ikkje forstå muslimars tankar og reaksjonar berre ved å studere religionen. Ingen er "berre muslim", alle former sine handlingar utfrå samfunnet dei lev i og rollene dei har. Men religionen og historia til islam er også med på å forme dei som reknar seg som muslimar, og dermed med på å forme vår eiga samtid.

Denne boka presentererer på ein oversiktleg måte grunndraga i islams lover og regelsett, samt den islamske mystikken og dei ulike retningane i islam.

PRESSE
"Islam. En faktabok er ei lettfatteleg og velskriven innføring i islam for menneske med lite kunnskap om religionen – med andre ord dei fleste nordmenn." Ketil Volden, Morgenbladet
Andre bøker av samme forfatter
Knut S. Vikør
“Ei lettfatteleg og velskriven innføring i islam"
Knut S. Vikør
Ei historie om islamsk lov og rettsvesen

Knut S. Vikør er daglig leiar, Senter for Midtausten- og islamske studiar, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere