ISBN: 9788243002005
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Hft.
  

Claude Lévi-Strauss

Den ville tanke

Med forord av Thomas Hylland Eriksen
Det gåtefulle fenomenet "totemisme" har vært gjenstand for antropologisk spekulasjon og teoretisering i over hundre år.
Totemisme gir personer eller grupper en spesiell mytisk relasjon til naturen. Det kan være dyr eller planter, fjell eller værfenomener. En får spesielle forpliktelser til sitt totem; forbud mot å spise det, om det er et dyr eller en plante, det kan gi beskyttelse, navn eller identifikasjon.

Lévi-Strauss vendte om på all forståelse av dette fenomenet. Han ser det som en sosiologisk klassifisering som har med kunnskap og tenkning å gjøre. Totemismen bygger bro mellom kultur og natur, og gir kunnskap om begge.

"De villes" tenkesett skiller seg ikke kvalitativt fra den moderne tanken, sier forfatteren; de opererer bare med ulike råmaterialer. For oss har abstraksjoner (f.eks skrift og tall) totemets plass. Boken avsluttes med et oppgjør med dem som tror at det finnes noen som er "primitive" og andre som er "utviklede".

Lévi-Strauss har vært den viktigste antropolog i annen halvdel av det tyvende århundret. Dette verket er av en slik originalitet at det vanskelig lar seg ignorere for den som ønsker å sette seg inn i tenkningen om kulturell variasjon. At en av de mest innflytelsesrike retningene i åtti- og nittitallets sosialteori kalles "post-strukturalisme", kan indikere hvilken enorm innflytelse strukturalismen har hatt, langt ut over antropologien som fag.


Claude Lévi-Strauss Fransk sosialantropolog, og grunnlegger av den strukturalistiske filosofi.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere