ISBN: 9788243000032
Status: I salg
Utgivelsesår: 1991
Innbinding: Hft.
  

Asbjørn O. Faleide

Psykosomatikk hos barn og ungdom

Modeller - teorier - tilfelle
Hovedidéen med boka er å gi leseren en innføring i en holistisk psykosomatisk tenkemåte. Med dette utvidete sykdomsbegrepet understrekes samspillet mellom kropp og sjel, - psykisk og fysisk helse. 
Ut fra et slikt utgangspunkt søker boka å illustrere og forklare kliniske tilfeller av bl.a. astma, anorexia/bulemi og kreft hos barn og ungdom.
Fagfolk og studenter innenfor psykologi og medisin, samt pedagoger og sykepleiere i spesial- og etterutdanning er bokas primære målgruppe, men den vil også være nyttig for andre som vil sette seg inn i denne fremvoksende tilnærmingsmåten til sykdom.
Boka er skrevet på nynorsk, og har bred marg med illustrasjoner.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter

Asbjørn O. Faleide er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere