ISBN: 9788243000124
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 1991
Innbinding: Hft.
  

Hroar Klempe

Musikkvitenskapelige retninger

En innføring
Boka retter seg mot den som ønsker å sette musikkforskningen inn i en større intellektuell sammenheng.
Klempe går gjennom vanlige vitenskapsteoretiske retninger som positivisme, popperianisme, fenomenologi, hermeneutikk og kritisk teori, og viser hvordan disse har gjort seg gjeldende i den musikk-vitenskapelige forskningen. På en kort og oversiktlig måte gir han også en innføring i de århundrelange tradisjoner som ligger til grunn for det som i dag kalles musikk- vitenskap.
Boka er forøvrig den første i sitt slag til å gi en samlet fremstilling av hvordan rettninger innen musikkforskningen er blitt påvirket av fransk strukturalisme, semiologi og poststrukturalisme.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Hroar Klempe
En studie av forholdet mellom musikk og språk
Hroar Klempe
En nøkkel til forståelse

Hroar Klempe er dr. art. og amanuensis ved Høgskolen i Hedemark, musikkavdelingen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere