ISBN: 9788243000056
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1992
Innbinding: Hft.
  

Jo Wennesland

Medspiller eller den gode hjelper?

Et kritisk blikk på teori og praksis i sosialt arbeid
Dette er en bok som først og fremst henvender seg til sosialarbeidere, enten de møter sine klienter på et sosialkontor, i en behandlingsinstitusjon eller i en oppsøkende utekontakt.
Wennesland gir en kritisk fremstilling av aktuelle arbeidsmetoder basert på psykodynamisk tenkning og sosial læringsteori, og belyser begrensningene i sosialarbeiderens mulighet til å etablere relasjoner med klienten som er i pakt med de humanistiske og demokratiske idealer som ligger til grunn for faget sosialt arbeid.
Gjennom et historisk tilbakeblikk på idealer og realiteter i norsk sosialpolitikk, drøftes rådende behandlingsteorier og modeller. Wennesland påviser dilemmaer og paradokser som møter sosialarbeideren i spenningsfeltet mellom klientenes og samfunnets interesser, og kommer med konkrete forslag som setter teori og praksis i sammenheng.

PRESSE
 

Jo Wennesland er sosiolog, og har i over 15 år jobbet i oppsøkende utekontakt for ungdom.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere