ISBN: 9788276940046
Status: I salg
Utgivelsesår: 1994
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Sangenes sang

Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
«Sangenes sang som er Salomos!»
Med dette utrop åpner det sangspill som av Luther fikk navnet Salomos høysang. Boken gir en poetisk gjendiktning av Salomos dikt ved å plassere dets roller og bestemme dets musikalske struktur. Sangen belyses åndshistorisk ved både antikke, middelalderske og moderne fortolkere — i prosa og poesi. Dets kjærlighetsberuselse tolkes både sensuelt-erotisk og åndelig-religiøst, og det legges an både et antikt, et jødisk og et kristent perspektiv.

PRESSE
«En stor humanist pluss to små forlag er alliansen bak en ny norsk bokserie, som neppe noe annet land kan oppvise maken til» «Sceneskiftene kan plutselig slå broer fra antikk til middelalder, fra vår egen tid og tilbake til antikken. Det gir dem en nerve av samtidighet. Og det er nok den som Wyller håper vi vil kjenne – i oss selv. For historisk interesse har aldri vært hans hovedmotiv for å slå opp så brede lerreter, men trangen til erkjennelse, visdom.»
Lars Roar Langslet, Aftenposten

«Henologi betyr enhetslære og for forfatteren er dette forstått som kjærlighetstenkning om Gud, verden og mennesket med hensyn til det å erkjenne og det å være og virke. Som han selv sier: «Hensikten med skriftserien er å vise at det lar seg gjøre å opprettholde et enhetsperspektiv også i en turbulent og oppsplittet tid som vår, uten at derved tilværelsens åpne mangfold blir innsnevret.» Hensikten med serien er ikke at du skal bli klok for å kunne briefe med kunnskap om filosofer og religioner. Det som er viktig er kunnskapen om det å være menneske blant mennesker, og nettopp der er det mye å hente i fortiden»
Tiril Bryn, Morgenbladet

«Egil A. Wyller har valgt en form i sin presentasjon av dette stoffet som hjelper leseren ut på dypt vann. I innholdsfortegnelsen kan dette virke noe tørr-akademisk; men ved lesningen oppdager man at dette representerer liv; det banker mer enn et forskerhjerte bak engasjementet. Wyller velger ikke mellom en erotisk og en åndelig-oppbyggelig tolkning av Høysangen. Her er det tale om et både-og. Og i dette både-og ligger nerven i Høysangen. Den menneskelige kjærlighet er en avspeiling av den guddommelige. I vår seksual-fikserte tid skal vi verdsette at noen forsøker å gi oss tilbake noe av den egentlige, guddommelige rene erotikk, der forbindelsen til kjærlighetens og kjærlighetslivets opphav og skaper ikke er revet bort.»
Håkon Sødal, Credo
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne

Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere