ISBN: 9788276940077
Status: I salg
Utgivelsesår: 1994
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Fra Orfeus til Euripides

Klassisk gresk åndsliv I
Wyller fører oss gjennom det mangslungne greske åndsliv og setter det hele inn i en reflektert sammenheng.
Det store møtested for tanke og tro er klippen Areopagos ved foten av Akropolis i Athen og over Athens torg. Men det klassisk greske hadde sine kilder utenfor, og lenge før Athen ble rammen om det filosofiske torg. Det er disse kilder dette første bind om klassisk gresk åndsliv trekker frem.

Med sangeren Orfeus, hans lyre, hans Eurydike og hans tragiske død, innleder boken gangen fra Mythos til Logos, og fra Stor-Hellas til bystaten Athen.

Opp mot Homers naturalistiske billedverden i begynnelsesfasen står Orfeus’ musikalsk-metafysiske verden, og opp mot Aristoteles’ realistiske begrepsverden står Platons idealistiske.

Wyller fører oss gjennom det mangslungne greske og setter det hele inn i en reflektert sammenheng.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere