ISBN: 9788276940084
Status: I salg
Utgivelsesår: 1994
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Sokrates og filosofien i Athen

Klassisk gresk åndsliv II
Med Sokrates’ tilsynekomst på det Athenske torg fremstår filosofien som en utspørrende kunst. En kunst Wyller tar til orde for når han i opptakten til annet bind om klassisk gresk åndsliv forsvarer den ekte sofistikk. Sofistene var de første filologer, pedagoger og humanister, «de første intellektuelle», — som førte filosofien til Athen.
Boken er viet Athens største filosofer: Sokrates, Platon og Aristoteles. Utfra sitt filosofiske ståsted gir forfatteren et grunnriss av Platons filosofi, og den påfølgende aristoteliske kritikk, og lar oss lytte til sokratiske visdomsord om emner som rettferdighet, selverkjennelse, ikke-viten, dygd og døden.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne

Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene
Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere