ISBN: 9788243000360
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1994
Innbinding: Hft.
  

Carl E. Loeffler

Virtuell virkelighet

Teknologi og kultur – muligheter og utfordringer
Gjennom kritiske essay om teknologiens muligheter og begrensninger gjøres det rede for de spennende bruksområder multimedierevolusjonen åpner for. Samtidig drøftes sosiale, jur- idiske og etiske spørsmål knyttet til bruk av virtuell virkelighet.
I samarbeid med de norske bidragsyterne Ola Ødegård og Morten Søby, har redaktørene lagt vekt på å tilpasse boken til norske forhold. Det har resultert i en populærvitenskapelig bok som henvender seg til alle som er interessert i utviklingen av det moderne medie- og informasjonssamfunnet generelt og i teknologien og mulighetene omkring virtuell virkelighet spesielt.

Gjennom kritiske essay om teknologiens muligheter og begrensninger gjør antologien rede for de spennende bruksområder denne multimedierevolusjonen åpner for. Samtidig drøftes sosiale, juridiske og etiske spørsmål knyttet til bruk av virtuell virkelighet.

Boken har et fyldig tillegg om virtuell virkelighets-teknologi i Norge, mht. forskning og bruk innen industri, utdanning og underholdning. Med grundige ordforklaringer, bibliografier og stikkordsregister, skulle boken derfor også være velegnet som studiebok.

PRESSE
 

Carl E. Loeffler er senior forsker ved Universitetsstudiene på Kjeller UiO og ved Telenors forskningsinstitutt.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere