ISBN: 9788243000353
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 1995
Innbinding: Hft.
  

Tore Eriksen, Knut Ove Eliassen

Fornuftens former

Habermas og Lyotard – En antologi
På 80-tallet foregikk en heftig debatt rundt begrepene moderne og postmoderne.
To av de mest sentrale aktørene i denne diskusjonen var Jürgen Habermas og Jean-François Lyotard. Mer eller mindre selvforskyldt ble Habermas oppfattet som fornuftens og framskrittets heroiske forsvarer, mens Lyotard var den som inntok en noe lettere og mer sarkastisk holdning vis-á-vis «Sannheten», «Fornuften» og andre store referenter.
Redaktørene av denne antologien stiller seg skeptiske til denne populærversjonen av debatten og har valgt å gå tilbake til kildene – til Habermas’ og Lyotards egne tekster. Nå etter at diskusjonens heftighet og polemikkens forenklinger har avtatt, burde tiden være inne for å innta en mer differensiert holdning til de kompliserte filosofiske spørsmål Habermas og Lyotard har reist. De oversatte tekstene kan tematisk forstås som ulike innspill i diskusjonen om fornuftens former, om dens enhet, mangfoldige ytringsformer og operative nivåer.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Andersen, Borgersen, Brandt, Stugu, Eliassen
Årets beste sakprosabok i 2004!
Knut Ove Eliassen
En grundig redegjørelse for Foucaults mest sentrale begreper.
Stene-Johansen, Eliassen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Tore Eriksen er adjunkt ved Institutt for Idéhistorie, Universitetet i Århus.
Les mer om forfatteren

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere