ISBN: 9788276940145
Status: I salg
Utgivelsesår: 1995
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Konsentrasjon

Politiske erfaringer og innspill
Dette bindet ble utgitt spesielt til Egil A. Wyllers 70-års dag, og er lagt an i tilknytning til hans oppvekst og senere engasjement. Forfatteren har valgt å la sin mor og far komme til orde. Sentralt for forfatteren står også forholdet til utviklingsland og til jødedommen og islam.
Det femtende bindet i den henologiske skriftserien, er lagt an i tilknytning til forfatterens oppvekst i det wyllerske Stavanger-hjem og hans senere engasjement i tidens brennende spørsmål.
Bindet ble utgitt spesielt til Egil A. Wyllers 70-års dag 24. april 1995.
Forfatteren har valgt å la sin mor og far først komme til orde gjennom dagboksliknende notater ført i pennen av dem selv. Det er Egils ungdom og krigens erfaringer som står sentralt. Spesielt er denne tiden merket av farens humanistiske engasjement og hans opphold i tyske konsentrasjonsleirer.
Ved siden av betraktninger over europeiske forhold står to andre perspektiver sentralt for forfatteren. Det er forholdet til utviklingsland – som han ser gjennom søskenskapsmetaforen, og det er forholdet til jødedommen og islam – som han først og fremst belyser gjennom troens krav om respekt ovenfor andre troende.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere