ISBN: 9788276940138
Status: I salg
Utgivelsesår: 1995
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Platon II

Det Gode og det Ene
Hoveddialogene for Platons politiske og etiske refleksjoner er Staten og Lovene. Av disse regner forfatteren Staten som det prinsippskrift som filosofisk veier tyngst. Hoveddialogene for den «sene» Platons metafysisk-religiøse enhetstenkning er Parmenides og Timaios. 
Dette er andre av to bind om Platons filosofiske verden. Her fortsetter platonkjenneren Egil A. Wyller fremstillingen av den platonske triade: Det Skjønne, det Gode og det Ene. De to siste stadier belyses i det foreliggende bind som spesielt fokuserer på dialogene Staten, Lovene, Parmenides og Timaios.
Hoveddialogene for Platons politiske og etiske refleksjoner er Staten og Lovene. Av disse regner forfatteren Staten som det prinsippskrift som filosofisk veier tyngst. Det blir da også mest utførlig behandlet her. Men også det mer empirisk anlagte verket Lovene, trekkes frem. Hoveddialogene for den «sene» Platons metafysisk-religiøse enhetstenkning er Parmenides og Timaios. Av dem vies her Parmenides størst oppmerksomhet. Verket belyses både rent tekstuelt ut fra den metafysisk-religiøse sammenheng det står i. De tankens henologiske innsikter hele denne skriftserie bygger på, er intet sted kommet mer konsist til uttrykk enn i dette klassiske Platonskrift. Wyller tok selv sin doktorgrad på nettopp denne dialogen og hans fortolkning vakte berettiget oppsikt. Wyller så ikke dialogen som en logisk-semantisk analyse, men som den modne Platons forsøk på å tenke det Ene som noe værende over det som er. Denne tanke lar forfatteren stå sentralt gjennom flere artikler i dette bindet.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere