ISBN: 9788243001916
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 2001
Innbinding: Innb.
  

Michael Tamelander, Niklas Zetterling

Niende april (9. april)

Nazitysklands invasjon av Norge
«Niende april» viser de dramatiske hendelsene rundt tyskernes invasjon av Norge på en ny måte. Vi får inblikk i tyskernes planer og alle bevegelser i den eneorme operasjonen, fra det politiske spillet før invasjonen, fram til den allierte evakueringen av Narvik.
Her rulles de dramatiske hendelsene opp, fra det politiske spillet før invasjonen fram til den allierte evakueringen av Narvik to måneder senere. Forfatterne viser hvordan noen få personers initiativ reddet tyskerne fra det som kunne blitt deres første, sviende nederlag og tar for seg de alliertes tafatte forsøk på å gjenvinne initiativet i Midt-Norge.

I denne boken vises de dramatiske hendelsene rundt tyskernes invasjon av Norge på en ny måte. I detalj får vi innblikk i tyskernes planer og alle bevegelser i den enorme operasjonen landet over, fra det politiske spillet før invasjonen, fram til den allierte evakueringen av Narvik to måneder senere.
Nyere forskning har vist at felttoget mot Norge var basert på feilaktige forestillinger om motstanderne og deres strategi, både fra Tysklands og fra vestmaktenes side. Dette kan være forklaringen på det kaos som kjennetegnet invasjonens første døgn.

Hva kunne vært gjort annerledes? Hadde invasjonen vært mulig å forhindre? Forfatterne belyser de mange feilene som ble gjort på begge sider, og hvordan noen få personer reddet tyskerne fra det som kunne blitt deres første, sviende nederlag.

Boken er illustrert med 35 kart som viser operasjonen steg for steg
Framstillingen er ikke bare preget av norske og britiske kilder, men også av det mikrofilmede tyske originalmaterialet som finnes i National Archives i USA.

PRESSE
"Verdifull, velordnet og oversiktlig svensk bedømmelse av det tyske felttoget i 1940."
Hans Fredrik Dahl i Dagbladet

"Det er velgørende! Det er vigtigt med et blik udenfra, når nationale kontroverser af kontroversiel karakter underkastes bedømmelse. [...] Forfatterne gør dygtigt rede for, at den tyske invasion var et risikabelt forehavende, ja rent hasard. Var det gået galt, ville eftertiden have kaldt det purt vanvid. I stedet fik overraskelsemomentet maksimal virkning, og så kan alting se planlagt og velovervejet ud.""
Weekendavisen

"Moderna krigshistoriker, som Michael Tamelander och Niklas Zetterling i boken ”Den nionde april”, beskriver operationen som en av djärvaste under hela kriget. Den bröt mot allt militärt logiskt, rationellt och konventionellt tänkande, den var ett djärvt vågspel som kunde ha slutat i katastrof för tyskarna, nu blev det tvärtom, vilket visar att gränslinjen mellan fiasko och snilledrag ibland kan vara hårfin."
Herman Lindqvist
Andre bøker av samme forfatter
Tamelander, Zetterling
Nazitysklands invasjon av Norge
Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944

Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944
Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944
Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944

Michael Tamelander
Dramatiske ubåtepisoder fra andre verdenskrig
Michael Tamelander
Dramatiske ubåtepisoder fra andre verdenskrig
Tamelander, Zetterling
Kampen om atlanterhavet

Tamelander, Zetterling
Kampen om Atlanterhavet
Tamelander, Zetterling
Kampen om Atlanterhavet
Tamelander, Zetterling
Nazitysklands invasjon av Norge

Tamelander, Zetterling
Kampen om Nordishavet
Tamelander, Zetterling
Kampen om Nordishavet
Tamelander, Zetterling
Nazitysklands invasjon av Norge

Niklas Zetterling
1936-1941
Niklas Zetterling
1939 - 1941

Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944
Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944
Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944

Tamelander, Zetterling
Den allierte invasjonen i Normandie 1944
Zetterling, Frankson
Dokumenterer det første store vendepunktet under krigen
Zetterling, Frankson
En utmattelseskrig Hitler var dømt til å tape.

Tamelander, Zetterling
Kampen om atlanterhavet
Tamelander, Zetterling
Kampen om Atlanterhavet
Tamelander, Zetterling
Kampen om Atlanterhavet

Tamelander, Zetterling
Nazitysklands invasjon av Norge
Frankson, Zetterling
Historiens største panserslag
Frankson, Zetterling
Historiens største panserslag

Frankson, Zetterling
Historiens største panserslag
Tamelander, Zetterling
Kampen om Nordishavet
Tamelander, Zetterling
Kampen om Nordishavet

Smedberg, Zetterling
Hitlers angrep på Polen i 1939
Zetterling, Smedberg
Hitlers angrep på Polen i 1939

Michael Tamelander har lang erfaring som forsker på historiske hypoteser gjennom simuleringer av feltslag og militære strategier.
Les mer om forfatteren

Niklas Zetterling forsker på krigshistorie og militære operasjoner ved Försvarshögskolan i Stockholm.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere