ISBN: 9788276940183
Status: I salg
Utgivelsesår: 1996
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Den nye sang

Åndsbrytning i senantikken
Bindet fører frem til slutten av antikken og til begynnelsen av både østlig og vestlig middelalder. Realhistorisk sett fremstilles senantikkens periode gjerne som en nedgangs- og undergangstid. Men ut fra det åndshistoriske perspektiv som Egil A. Wyller legger an, er det fornyelse som springer en i øynene.
Bindene 8-10 i denne enhetsfilosofiske skriftserien utgjør en treklang. De er alle viet møtet mellom Tro og Tanke i senantikken og middelalder, dvs. i de første 1500 år av vår tidsregning. Dette første av de tre bind belyser brytninger i senantikk andsliv mellom (ny- )platonsk filosofi og kristen tro. Bindet fører frem til slutten av antikken og til begynnelsen av både østlig og vestlig middelalder. Realhistorisk sett fremstilles senantikkens periode gjerne som en nedgangs- og undergangstid. Men ut fra det åndshistoriske perspektiv som Egil A. Wyller legger an, er det fornyelse som springer en i øynene. Stikkordet for dette bind er det nye. En ny platonisme etablerer seg ut fra en viss lengsel bort og hjem (Plotin). Kristendommen trer frem som en ny, livsfornyende sang i sinnet (Klemens av Alexandria). Et nytt menneskebilde utkrystalliseres i kraft av Bibelens tale om det hele menneske (Nemesios). Den spesifikke henologi fornyes systematisk (Proklos), noe som skal gi opptakten til middelalderens Tro/Tanke-konstellasjon både i øst og vest. Alt dette belyses avsnitt for avsnitt gjennom studier og et rikholdig tekstutvalg.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder
Egil A. Wyller
Diktningens tale

Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger
Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner

Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere