ISBN: 9788276940190
Status: I salg
Utgivelsesår: 1996
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Lyset fra Bysants

Den kristnede greske tanke

Bindene 8-10 i denne enhetsfilosofiske skriftserien utgjør en treklang. De er alle viet møtet mellom Tro og Tanke i senantikken og middelalder, dvs. i de første 1500 år av vår tidsregning. Bind 8 er viet senantikken. Nærværende bind 9 er viet den østlige og det følgende bind 10 er viet den vestlige middelalder. Det gresk-bysantinske åndsliv bryter igjennom for fullt i Dionysios Areopagitens filosofiske-teologiske mystikk rundt 500-tallet. Men det har sine røtter i det 4. århundres kirkefedre og ørkenmunker. Herfra går en åndshistoriens kongerekke gjennom århundrene - ved navn som Johannes Klimakos og Johannes Damaskenos, Symeon den nye Teolog og Gregor av Palamas, en tradisjon som i øst går ubrutt videre og inn i vår egen tids gresk-russiske spiritualitet. Ved å åpne oss for denne tradisjon, åpner vi oss for et helere Europa og en rikere utforming av kristentroen enn den vi ellers er vant til når vi bare følger den vestlige latinitets kurs. Som i forrige bind presenteres stoffet først og fremst gjennom oversatte tekstprøver. Bl.a. fremlegges Dionysios Areopagitens hovedverk Den mystiske teologi i sin helhet.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere