ISBN: 9788243000933
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 1997
Innbinding: Hft.
  

Knut Stene-Johansen, Knut Ove Eliassen

Frihetens århundre I

Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet.
Om fransk kultur og intellektuelt liv på 1700-tallet. Innholdet spenner fra filosofi og estetikk, over malerkunst til litteratur og vitenskapsteori. Artiklene omhandler noen av de viktigste navn i Opplysningstiden.
FRIHETENES ÅRHUNDRE er en samling artikler om fransk kultur og intellektuelt liv på 1700-tallet. Innholdet spenner bredt, fra filosofi og estetikk, over malerkunst til litteratur og vitenskapsteori. Artiklene omhandler noen av de viktigste navn i Opplysningstiden: Diderot, Rousseau, Sade, Marivaux, Condillac, Duclos, Chateaubriand, Monge, med flere.

Tekstene i boken bidrar til å nyansere det ensidige bildet av 1700-tallet som rasjonalitetens og opplysningens århundre. Forfatterne viser at kategorien “frihet” – i form av frigjøring fra tradisjonens autoritet og politisk undertrykkelse – kanskje var vel så sentralt som dyrkingen av fornuften.

Opplysningsmennesket problematiserte i høy grad sitt eget frigjørings- og moderniseringsprosjekt, et prosjekt som ikke var ensidig basert på fornuft, men på et samvirke av følelser og refleksjon. Den moderne verdensanskuelse som utgår fra 1700-tallet, er slik på mange måter mer “omfattende” enn det den gjerne fremstilles som.

Med sitt informative og høyt reflekterte nivå sikter boken mot å bøte på den manglende kunnskapen her til lands om dette viktige århundret som i dag er gjenstand for en stadig økende internasjonal interesse.PRESSE
«En brilliant artikkel av Fauskevåg ... Forskning er ikke bare å snakke til andre forskere, men også å formidle. Noen klarer det her, og de klarer det til gangs!»
Hilde Østby, Universitas
Andre bøker av samme forfatter
Knut Stene-Johansen
Dette er boka som kan gjøre Paris-turen magisk!
Knut Stene-Johansen
Cyrano, Don Juan, Casanova, Valmont, Sade
Knut Stene-Johansen
En kulturhistorie

Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet
Knut Stene-Johansen
Casanova, Cyrano, Valmont, Don Juan
Knut Stene-Johansen
Praktverk om en av Nordens største kunstnere

Knut Stene-Johansen
Unik samling essayer i dialog med Roland Barthes
Andersen, Borgersen, Brandt, Stugu, Eliassen
Årets beste sakprosabok i 2004!
Eriksen, Eliassen
Habermas og Lyotard – En antologi

Knut Ove Eliassen
En grundig redegjørelse for Foucaults mest sentrale begreper.
Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Knut Stene-Johansen er dr. philos., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere