ISBN: 9788243001350
Status: I salg
Utgivelsesår: 1998
Innbinding: Hft.
  

Eivind Røssaak

Det postmoderne og de intellektuelle

Essays og samtaler
Eivind Røssaak presenterer her det postmodernes historier slik de hittil har fortonet seg i Norge og internationalt. Han klargjør motsetninger og forskjeller på en oversiktlig måte, og trekker frem det i det post- moderne som revitaliserer den kritiske tenkning og den intellektuelles rolle etter Holocaust og Gulag.
Mangfoldet i det postmoderne belyses – fra estetikk og retorikk til etikk, politikk og historie. Speciellt inngående diskuteres Jean-François Lyotards og Jacques Derridas innflytelsesrike tenkning.

I bokas andre halvdel utfordrer Eivind Røssaak postmoderne tematikker i samtale med Mark Poster (teknologihistoriker), Zygmunt Bauman (sosiolog), Bruno Latour (vitenskapsteroetiker) og Gayatri C. Spivak (litteraturviter/postkolonialist).

Boka er en fin introduksjon til det postmoderne og nyttig for alle som ønsker å forstå vår samtid utfra aktuelle kultur- og teoridebatter.

PRESSE
"Boken er kunnskapsrik, rasjonell og engasjerende … Den hjelper oss til det som burde være vår naturlige intellektuelle fordring - å forsøke å lytte til, forstå og diskutere den kritiske tenkningen som preger samtiden vår."
-Trond Haugen, Dagsavisen

"Røssaak har bidratt til å skape et mer pluralistisk debattklima. Slike bidrag blir det neppe for mange av."
- Dag Herbjørnsrud, Aftenposten

Om Eivind Røssaaks første bok, Skrujern, kanoner og trojanske hester: Samtaler om litteratur (1996) het det:

“En skarp og underholdende intervjubok”
(Mikael van Reis, Göteborgs-Posten)

“Røssaak har maktet å få disse lærde damer og herrer i tale på en slik måte at enhver intellektuellt oppegående leser kan få fornuft ut av det “
Øystein Rottem, Dagbladet).

“Røssaak beveger seg lett og ledig mellom det teoretisk dyptloddende og det personlige”
(Sven-Olof Wallenstein, Klassekampen)

“Samtalen avslører den store forvirring som idag råder i litteraturvitenskapen... Hva skal vi syssle med når vi syssler med litteratur... Hva er egentligen litterære tekster... Under lesningen av Røssaaks bok slås jeg av tanken om at litteraturteorins utvikling går mot en alt mer destabilisert agenda.”
(Nina Björk , Dagens Nyheter)
Andre bøker av samme forfatter
Eivind Røssaak
Fra litteraturens randsone

Eivind Røssaak er forfatter, oversetter og litteraturkritiker.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere