ISBN: 9788243004504
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Ola Didrik Saugstad

Når barnet er født for tidlig

En av Norges fremste barneleger formidler her all nødvendig kunnskap om for tidlig fødte barn. Alle aspekter ved helse, ernæring og utvikling dekkes.

Boken gir viktig informasjon til foreldre, helsepersonell og andre som har med for tidlig fødte barn å gjøre. Problemene rundt for tidlig fødsel knyttet til helse, ernæring og utvikling dekkes, og vi får følge barnas utvikling. Behandlingsprosedyrer og -prinsipper blir grundig gjennomgått.

Vi får også en  innføring i hva man idag vet om krybbedød og hva vi kan gjøre for å forhindre dette.Som case følger vi Martin, som ble født for tidlig, gjennom hans første leveår.

PRESSE
"Denne boken tar opp vanskelige medisinske og etiske temaer. Nyfødtmedisinen representerer på mange måter det mest teknifiserte feltet av pediatrien. Likevel klarer forfatteren å fremstille stoffet forståelig også for lekfolk.

Som lege er det litt vanskelig for meg å si hvordan denne utgivelsen vil bli oppfattet av primærmålgruppen, nemlig foreldre til for tidlig fødte barn. En hovedstyrke er at boken er lettfattelig – forfatteren har klart å gjøre vanskelige emner forståelige for vanlige folk. Man får en fin oversikt og innføring i nyfødtmedisinen omkring det for tidlig fødte barnet. Teksten er velskrevet, men kan kanskje bli for detaljert i beskrivelse av sykdommer og prosedyrer når man tenker på at primærmålgruppen er foreldre uten medisinsk kompetanse. (...). Det vil nok kun være de spesielt interesserte foreldrene som leser alt, men dette er jo en avveining forfatteren har gjort. Personlig synes jeg grundigheten mer styrker enn svekker denne boken.   
(...)
«Martin» går som en rød tråd gjennom det hele. Dette personliggjør innholdet på en pedagogisk fin måte og setter stoffet inn i en realistisk sammenheng. .
 
...foreldre her fått en god oversikt over livet på nyfødtintensivavdelingen for de minste barna og hvilke utfordringer man står overfor i nyfødtperioden og tiden etterpå. Når barnet er født for tidlig bør være tilgjengelig for foreldre og ansatte ved nyfødtintensivavdelingene i Norge."

dr. J. Skranes,  Tidsskrift for  Norsk Legeforening (2010; 130)
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag
Andre bøker av samme forfatter
Ola Didrik Saugstad
Håndbok for småbarnsforeldre
Ola Didrik Saugstad
Alt om barnets helse de tre første leveårene

Ola Didrik Saugstad er professor i barne-sykdommer ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere