ISBN: 9788243003590
Status: I salg
Utgivelsesår: 2007
Innbinding: Innb.
  

Ola Didrik Saugstad

Barnets første leveår

«En type bok som alle foreldre bør ha! Nyttig enten i bruk som oppslagsverk, eller for å være godt forberedt på helseplager og sykdom hos sine barn.»
Mammanett

Denne boka tar for seg alt som angår barnets helse de tre første leveårene. Sentrale temaer er fødselen, barselperioden, amming og ernæring, vekst, utvikling og dagligliv. Men forfatteren går også gjennom sykdommene som kan ramme barn i denne alderen, ulike sykdomstegn og møtet med legen og helsestasjonen.

De aller fleste barn fødes friske og raske, men det er godt å vite litt om symptomene på de vanlige barnesykdommene, og noen mer alvorlige lidelser barn kan rammes av, både de barnet er født med, og de det kan kan få senere. Kunnskap kan virke forebyggende mot sykdom og bidra til å forhindre at alvorlige sykdomstegn oversees. Det er en fordel at foreldre kjenner til både normale forhold og tegn på sykdom.

Her deler en av Norges fremste barneleger det han kan om barns utvikling og helse på en måte som alle kan forstå. Boka kan leses i sammenheng, men er også et uvurderlig oppslagsverk som det er lett å finne fram i når en raskt må ha svar. "Barnets første leveår" har kvalitetene til å bli et standardverk for småbarnsforeldre her i landet.

PRESSE
«En god, lettlest og nyttig bok for foreldre og andre som har ansvar for små barn.»
T Flægstad, Tidsskrift for Den norske legeforening

«Saugstad og forlaget har valgt en personlig vinkling på stoffet. Det står boka etter min mening seg på.»
Paidos. Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag
Andre bøker av samme forfatter
Ola Didrik Saugstad
Håndbok for småbarnsforeldre
Ola Didrik Saugstad
Formidlet av en av Norges fremste barneleger

Ola Didrik Saugstad er professor i barne-sykdommer ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere