ISBN: 9788243008373
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft.

ANDRE UTGAVER:
Ordbok for underklassen
Hft. med klaffer (2013)
  

Arne Klyve, Jon Severud

Ordbok for underklassen

Revidert utgave
Sliter du med tåketale på jobben? Bruker ledelsen stadig nye moteord fra næringsliv og byråkrati? Nå trenger du ikke lenger søke håndhevelsesbistand* fra nærmeste kaospilot. Les denne boka og ta språket tilbake!
Lenge har arbeidstakere vært hjemsøkt av et kvelende kontrollbyråkrati med omfattende rapporteringskrav. Man spør etter «kundematriser» og «biomasse», innkaller til «dialogmøter» og etterlyser «kriterier for måloppnåelse». Terminologi fra vareproduksjon smyger seg inn overalt og intetsigende svada er på alle lederes lepper. Språket kan forsterke avmaktsfølelsen hos mange.

I denne boka får du en alfabetisk oversikt over nyord som invaderer hverdagen vår. Med skarpt blikk og humor analyserer forfatterne ord det går inflasjon i og viser dem fram som ofte tanketomme hersketeknikker.

Med forord av Morten Strøksnes.

* Håndhevelsesbistand: ferskt nyord som erstatter det hjelpeløse «hjelp».

PRESSE
«Ordbok for underklassen er en morsom bok. Dessverre er den også svært nødvendig. Klyve og Severud viser absurditeten i disse håpløse nyordene, men også hvor stort omfanget etter hvert har blitt.»   Mathias Fischer, Bergens Tidende

«Boka er redigert som en klassisk ordbok, der en rekke av disse ordene er ordnet alfabetisk og forklart av forfatterne. Deres kommentarer er personlige og ofte hylende morsomme. De bruker latteren som et våpen mot makten.»  Fredrik Wandrup, Dagbladet

«Ideen er god og treffer en nerve i tiden. Klyve og Severuds ordliste er full av begreper nordmenn elsker å latterliggjøre… »   Stein Inge Jørgensen, VG

«Humor er et mektig våpen mot tåpeligheter. Ordbokas forfattere gir en rekke glitrende eksempler på at så er tilfelle, med sine tørrvittige kommentarer til alskens nyord»   Jonas Bals, Klassekampen

«Fælles for de fleste begreber er, fremhæves det i bogen, at de betyder alt og ingenting. I praksis fungerer ordene sådan, at de bevidner ejerskab for de, der bruger dem, det vil sige direktionslaget i den offentlig sektor, og samtidig lægger de afstand til dem, ordene egentlig angår, borgerne.»   Mads Kastrup, Berlingske Tidende

«En tragikomisk fagprosabok hører med til sjeldenhetene. Men de to forfatterne har klart å skrive nettopp en sånn med den lille perlen Ordbok for underklassen »   Jan-Erik Østlie, Aktuell.no

«Fra A til V tar ordboka for seg en lang serie begreper som tilhører det nye stammespråket som har utviklet seg. Felles for de fleste begrepene er at de betyr alt og ingenting. I praksis fungerer ordene slik at de markerer tilhørighet mellom dem som bruker dem, det vil si sjefssjiktet, først og fremst i offentlig sektor, og avstand til alle dem ordene angår, det vil si pasienter, NAV-klienter og alle andre som benytter seg av offentlige tjenester»   Trygve Lundemo, Adresseavisen

«Boka er humoristisk og sveipende, og det er et godt grep: Den kaster et komisk skjær over det tunge byråkratiske alvoret og gjør temaet lettere å snakke om over lunsjbordet.»   Yngvar Kjus, Prosa

    
Klassekampen 05.04.2013      Kommunal Rapport, 15.05.2013    Dagbladet, 19.05.2013VG 05.04.2013

  A-magasinet 15.03.2013
      
Adresseavisen 16.03.2013                                          Kronikk i Klassekampen 16.03.2013

      

Klassekampen 16.03.2013.                           Anmeldelse i Bergens Tidende 19.03.2013.
Andre bøker av samme forfatter
Klyve, Severud
Slå tilbake mot byråkrati- språk og nyord
Klyve, Severud, Hofvind
For deg som vil bli en bedre bruker av samfunnets ulike tjenester
Klyve, Severud
Slå tilbake mot byråkrati- språk og nyord

Rasmussen, Severud
Om meningen med livet
Klyve, Severud, Hofvind
For deg som vil bli en bedre bruker av samfunnets ulike tjenester

Arne Klyve Samfunnsviter med innsydd kneprotese,drømmer om en fremtredende plass i Herremiddagens polonese.
Les mer om forfatteren

Jon Severud Konseptløs og fremdeles trassrøykende, nå også pensjonert og utvandret filolog som ikke lenger kan omdømmebygges.
Les mer om forfatteren