ISBN: 9788243009578
Status: I salg
Utgivelsesår: 2016
Innbinding: Innb.
  

Hans-Magnus Ystgaard

Bonde og statsråd i krisetid

En biografi om Hans Ystgaard

BIOGRAFIEN OM HANS YSTGAARD (1882-1953) gir en unik skildring av prosessene som kom til å bety et endelig farvel til Norge som tradisjonelt bondesamfunn. Ystgaard ble født i Sparbu i Trøndelag i en tid da husmannsvesenet ble avskaffet og landbruket kastet ut i store omveltninger. Nå skulle norske gårder produsere for salg, ikke selvberging. Et utall foreninger og lag blomstret, og bøndene gikk sammen om meieri, mølle og nyveg - og velstanden økte sakte, men sikkert. Men utfordringene var mange og kampene harde, mot tvangssalg av gårder og for høyere melkepriser.

Hans Ystgaard var hele livet politisk og sosialt engasjert, blant annet som bondeleder og radikal venstremann i kommunestyret, før han i 1928 gikk over til Arbeiderpartiet. I 1935 ble han landbruksminister i regjeringa til Johan Nygaardsvold.

Med denne biografien vant Hans-Magnus Ystgaard Spartacus forlags store historiekonkurranse. Forfatteren er sønnesønn av bonden og statsråden, og vokste selv opp på bestefarens gård etter krigen. Ved siden av å skildre Ystgaards liv og politiske karriere, gir forfatteren et nært og levende møte med bondelivet slik det fortonte seg tidlig på 1900-tallet. Biografien blir også en større fortelling, om gleden over å dyrke jorda og følge årets gang - og om det å forvalte en arv og føre den videre til neste generasjon.

PRESSE
«Historiene om landbruksminister Hans Ystgaard i Nygaardsvold-regjeringa er så talrike at historia om politikaren alltid har kome i bakgrunnen. No har soneson hans gjort kva gjerast skulle for å retta på det.  Denne boka teiknar ein mann med sinnsro og kraft i ei krise- og krigstid der historikarane har hjelpt oss til å sjå dei store linene. Men så hender det at det særeigne ved individa vert borte, eller mindre tydeleg. Hans Ystgaard (1882- 1953) ruver, både som lokal- og landspolitikar, og fortener eit portrett.»
Per Egil Hegge, Dag og Tid

"En innsiktsfull biografi, og dessuten et sterkt minne om den gang bonde og arbeider sto "hand i hand" og ikke "mann mot mann"".
Johan O. Jensen, Adresseavisen

 
      
Dag og Tid                                                      Trønder-avisa


    
Nationen

Hans-Magnus Ystgaard Vinneren av Historiekonkurransen til Spartacus Forlag.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere