ISBN: 9788230401651
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Hft.
  

John Pløger, Jonny Aspen

Den vitale byen


Hva er det som gjør en by vital? Og kan man planlegge for en vital by?

Byen er et sted hvor ulike krefter utspiller seg. Mennesker møtes, bygninger bygges og parker anlegges. I løpet av de siste tiårene har man i Skandinavia ønsket å utvikle levende byer, byer som ser vakre ut, og som folk kan bo og trives i. Men har byplanleggingen i tilstrekkelig grad tatt høyde for at alt ikke kan planlegges og designes på forhånd? Og vet byplanleggerne hva som gjør byen vital?

Vitalismen er en filosofisk strømning med røtter hos Nietzsche, Bergson og Simmel. Livets krefter, menneskenes ønsker og vilje, både individuelt og i samspill, danner basis i den mangslungne vitalistiske filosofien.

Byen er bevegelse, begjær og affekter i spill. Den er ikke statisk, men i konstant endring. I denne boka argumenterer forfatterne for at byutviklingen i dag må ta opp i seg den vitalistiske filosofien og ta byens vitalisme, dens omskiftelighet og endringstakt alvorlig.

Den vitale byen – hvordan vil den egentlig se ut?
Andre bøker av samme forfatter
John Pløger
Hva er Urbanitet?
Aspen, Pløger
Lesninger av senmoderne byliv
Jonny Aspen
Studier av byrom og handlingsrom i Oslo

Aspen, Pløger
Lesninger av senmoderne byliv

John Pløger er ansatt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder (UiA).
Les mer om forfatteren

Jonny Aspen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere