ISBN: 9788243000759
Status: I salg
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Hft.
  

Hroar Klempe

Generative teorier i musikalsk analyse

Fremstillingen er lagt opp som en studie av forholdet mellom musikk og språk. Forfatteren viser til at begreper som oppsto som musikk-analytiske begreper mot slutten av 1700-tallet, var låneord fra språkvitenskapelig terminologi. Gjennom en rekke eksempler vises det hvordan musikalsk grammatikk er forskjellig fra den språklige.
Boken er en innføring i sentrale teorier i musikalsk analyse, med hovedvekt på den såkalte «generative teori for tonal musikk» og «pitch class set»-teorien, beregnet på analyse av atonal musikk. Begge teoriene har i dag stor betydning innen moderne musikalsk analyse.

Fremstillingen er lagt opp som en studie av forholdet mellom musikk og språk. Forfatteren viser til at begreper som «frase», «periode» og «sats», som oppsto som musikk-analytiske begreper mot slutten av 1700-tallet, var låneord fra språkvitenskapelig terminologi. Således knyttes musikkens formanalyse til språkteoretisk forståelse. Musikken har imidlertid også sin egen grammatikk. Gjennom en rekke eksempler vises det hvordan musikalsk grammatikk er forskjellig fra den språklige.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Hroar Klempe
En innføring
Hroar Klempe
En nøkkel til forståelse

Hroar Klempe er dr. art. og amanuensis ved Høgskolen i Hedemark, musikkavdelingen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere