ISBN: 9788230401293
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Women in the Viking Age

(Kvinner i vikingtid)
Traditionally, scholarship on the Viking Age has been concentrated around the male universe. Inquiry and research on women and their lives has mainly been concerned with the roles of wife, mother and mistress of a farm. But Viking-Age women were not only passive actors in the events taking place. They played a number of active roles.

This interdisciplinary anthology addresses women’s activities in a social context. Which positions in society could women occupy? What opportunities and rights did they have? Moreover, could they acquire power in the same ways as men? Contributors from a number of fields approach the stereotypes regarding the portrayal of women, questioning them from their disciplinary standpoints. It is high time this was done!

Women in the Viking Age consists of 17 articles, 6 are in English and the rest in Danish, Norwegian or Swedish. Editors are Nanna Løkka and Nancy L. Coleman. The book is richly illustrated in color.


For information about the book or contact with individual authors, contact Editor-in-Chief Hanne Line Solem at Scandinavian Academic Press/Spartacus, hanneline@spartacus.no, phone +47 23136942, or Director of Information Eivind Løvdal Refsnes, eivind@spartacus.no, phone +47 924 62 464.


Table of Contents
1. Vikingtidskvinnen i ettertidens lys. By Nanna Løkka (Norwegian)
2. Nøglekvinderne. By Pernille Pantmann (Danish)
3. Kvinnor i sagorna. By Auður Magnúsdóttir (Swedish)
4. Women at the Thing. By Alexandra Sanmark
5. Female Traders and Sorceresses. By Helge Sørheim
6. Women in the Landscape. By Marianne Moen
7. En kvinne velger gudsbilde. By Gro Steinsland (Norwegian)
8. Kaupangs kvinner. By Unn Pedersen (Norwegian)
9. The Urban Woman. By Charlotte Hedenstierna-Jonson and Anna Kjellström
10. Kvinder og klær. By Birgit Thomsen (Danish)
11. Textiles from Dublin. By Frances Pritchard
12. Samiska och nordiska kvinnor. By Inger Zachrisson (Swedish)
13. Women and Identities. By Judith Jesch
14. Kvinnenamn. By Nancy L. Coleman (Norwegian)
15. Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. By Else Mundal (Norwegian)
16. Kvinnors arv och ägande. By Birgit Sawyer (Swedish)
17. En kvinnelig helt. By Karoline Kjesrud (Norwegian)

 


Click here for info on Rights
Nancy L. Coleman, Nanna Løkka

Kvinner i vikingtid


Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjon­er kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

Bidragsyterne er fra ulike fagfelt; arkeologi, historie, religionshisorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mennene hadde innflytelse og politisk makt.

Innhold:

 • Forord av Nancy Coleman og Berit Ås
 • Vikingtidskvinnen i ettertidens lys. Av Nanna Løkka
 • Nøglekvinderne. Av Pernille Pantmann
 • Kvinnor i sagorna. Av Auður Magnúsdóttir
 • Women at the Thing. Av Alexandra Sanmark
 • Female Traders and Sorceresses. Av Helge Sørheim
 • Women in the Landscape. Av Marianne Moen
 • En kvinne velger gudsbilde. Av Gro Steinsland
 • Kaupangs kvinner. Av Unn Pedersen
 • The Urban Woman. Av Charlotte Hedenstierna-Jonson og Anna Kjellström
 • Kvinder og klær. Av Birgit Thomsen
 • Textiles from Dublin. Av Frances Pritchard
 • Samiska och nordiska kvinnor. Av Inger Zachrisson
 • Women and Identities. Av Judith Jesch
 • Kvinnenamn. Av Nancy L. Coleman
 • Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. Av Else Mundal
 • Kvinnors arv och ägande. Av Birgit Sawyer
 • En kvinnelig helt. Av Karoline Kjesrud
 • Etterord av Berit Ås 

 

 


PRESSE


   VG 15.02.2015


Nancy L. Coleman lektor emerita på Hamar katedralskole og prosjektleder for sagakvinnesenteret Frøyas hus (Kvinneuniversitet
Les mer om forfatteren

Nanna Løkka er forskningskoordinator på Senter for kultur- og idrettstudiar ved Høgskolen i Telemark.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere