ISBN: 9788230401040
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Innb.
  

Mona Ringvej, Ellen Krefting, Aina Nøding

En pokkers skrivesyge

1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet

«Det er en pokkers Skrive-Syge som har grepet om seg i denne by», står det å lese i tidsskriftet Tronhiemske Samlinger, fra 1763. Det var et alminnelig hjertesukk i tiden, en reaksjon på den stadig økende medieproduksjonen, som særlig kom til uttrykk i de nye tidsskriftene. Også Ludvig Holberg beklaget seg over at hvem som helst nå kunne ta pennen fatt og ‘Agere Autor’. Tidsskriftene ga nemlig ordet til mange og utvidet dermed rommet for offentlige ytringer.

Det vokste fram en ny offentlighet på 1700-tallet, en hurtigere og diskuterende offentlighet der publikum inntok en aktiv rolle. Et større mangfold utfoldet seg som ga rom for kritikk, satire og politisk undergravende spott. De nye tekstformene og stemmene som kom til på 1700-tallet gjorde dette til en pionertid for utforskning av ytringsfriheten. Diskusjoner om hva man kunne, skulle og burde si og trykke i offentligheten florerte. Det var diskusjoner som hørte medierevolusjonen til, – en medierevolusjon i opplysningens tjeneste.

Tidsskriftene var en drivkraft i offentlighetens ekspansjon. Denne boken viser hvordan dette mediet beveget seg fra Europa til Danmark-Norge, og hvordan tidsskriftene sørget for underholdning, kunnskapsutveksling og debatt i en eneveldig stat med svært strenge sensurbetingelser. Det er en historie som vil endre mange av de tradisjonelle oppfatningene av hva både enevelde, opplysning og offentlighet dreide seg om – både i Danmark-Norge og Europa på 1700-tallet.

«Obligatorisk lesning for alle som er interessert i ytringsfrihetens historie» Eivind Tjønneland,Klassekampen


PRESSE
«Et imponerende nybrottsarbeid»
Per Egil Hegge,
Apollon

«Obligatorisk lesning for alle som er interessert i ytringsfrihetens historie»
Eivind Tjønneland, Klassekampen

«Eit blinkskot om den tidlege soga om ytringsfridomen i Noreg»
Karsten Alnæs, Dag og Tid

   
   
Per Egil Hegges anmeldelse i Apollon                       Karsten Alnæs´anmeldelse i Dag og TidOmtale på historie-online.dk
http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b20144601.htm


«At ville være offentlig Skribent og skrive offentlig, er i vore Dage blevet en epidemisk feber, som griber alt mer og mer om sig blant Menneskenes Børn. Folk, som neppe kan læse sit eget nyebagte Foster, hvis urandsagelige Meninger kloge Mænd til Oplysning med meget Tidsspilde og svare Udgifter betimeligen maae indhendte; saadanne endog lade sig befordre til Trykken og give os saa originale Galskaber i Hænderne, som Jorderige aldrig tilforn har eyet.» Fra Den snaksomme Bergenser nr. 41, 179
PRESSE
 «De tre porosjektmakerne har bygget opp en mangfoldig kompetanse som de vet å formidle på en lett og leken måte. Ingenting er derfor mer nærliggende enn å anbefale boken for et større publikum, enten det nå i utgangspunktet er interessert i 1700-tallets historie, tenkemåter, medier og litteratur eller ikke.» Ståle Dingstad i Edda, 03.2015
 
 
Andre bøker av samme forfatter
Eriksen, Krefting, Rønning (red)
Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag
Krefting, Maurseth
Arven fra opplysningstiden

Mona Ringvej er historiker, frilans bokanmelder og redaktør
Les mer om forfatteren

Ellen Krefting er førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren

Aina Nøding er litteraturviter og forsker
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere