ISBN: 9788243000926
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Hft.
  

Ragnhild Aslaug Sollund

Kan vold forklares?

En undersøkelse av voldsdømte menn med flyktningbakgunn
Forholdet mellom innvandring og vold har blitt et hett tema i Norge de siste årene. I den norske offentligheten beskrives ofte unge flyktninger som “tikkende bomber” klare til å begå voldshandlinger.

Stemmer bildet? Er flyktningenes møte med det norske samfunnet preget av ”snillisme”?
Eller er det diskriminering og sosial isolasjon som møter flyktningene i Norge?

Ragnhild Sollund lar voldsdømte flyktninger selv komme til orde. I form av kvalitative intervjuer prøver hun å finne ut hvorfor de ble dømt for voldslovbrudd i Norge. Hun prøver å finne ut hvorfor disse flyktningene ble dømt for voldslovbrudd i Norge. Hun spør også hvilke erfaringer flyktninger har med norsk rettsvesenet og livet i fengselet.

Boken gir et viktig bidrag til forståelsen av hva vold er og hvorfor voldelige handlinger blir begått.


PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Sollund, Tønnessen, Larsen
Råskap mot dyr og natur i antropocen

Ragnhild Aslaug Sollund er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere