ISBN: 9788243008298
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Innb.

Bla-i-boka
  

Dag Hoel

Armageddon halleluja!

Møter med politisk kristendom

Vi snakker om politisk islam, men sjelden om politisk kristendom. Kristne fundamentalister jubler over Israels utvidelser, og Jerusalem er Guds trone på jorda. For dem var opprettelsen av den israelske staten i 1948 fullbyrdelsen av en profeti. Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at Armageddon, verdens undergang, er nært forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje.Hvorfor ser man med forventning mot Armageddon? Fordi undergangen dreier tidshjulet videre inn i tusenårsriket, den lykkelige tiden da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem.

Armageddon Halleluja! 
er en reise inn i en politiskreligiøs verden. Den viser innflytelsen kristne sionister har på utviklingen i Midtøsten. De har betydelig definisjonsmakt over det politiske livet i USA, og flere steder i verden er de på frammarsj. I Norge er kristensionistene aktive i menighetsarbeid og gjennom politisk virke over hele landet. Dag Hoel møter dem på bedehus i Setesdalen, i megakirker i Texas og reiser med dem på busstur rundt i Israel.

Dag Hoel (f. 1962) er filmprodusent. Han har bakgrunn som reportasjefotograf, med hovedvekt på dokumentasjon av fattigdomsspørsmål og flyktninger i utviklingsland. Han er i sitt arbeid opptatt av menneskeverd og utfordringer knyttet til brytninger mellom ulike kulturer. Han har tidligere utgitt bøkene Liv laga (Cappelen 1991), Dette er Cuba, alt annet er løgn! (Spartacus forlag 1996) og Veien til Damascus (Spartacus forlag 2012).

PRESSE
«Boka er både skremmende, nyttig og underholdende på samme tid» Dagbjørn Skipnes, Revolusjon.no

«Hoel har levert et svært innsiktsfullt arbeid om kristensionister»
Bjørn Stærk, Tidsskriftet Humanist

«Levende og interessant innføring i kristensionismen» Berit Thorbjørnsrud, tidsskriftet Babylon

Avisa Dagen:

«Hva skjer når en sekulær forfatter går på oppdagelsesferd i norske israelvennlige miljø?
La det være sagt med en gang. «Armageddon Halleluja! » er et fascinerende møte med et miljø og et persongalleri som ikke er fremmed for mange Dagenlesere. I «Armageddon Halleluja! » skildres forfatterens møter med folk som Finn Jarle Sæle, Leif Wellerop, Arvid Bentsen - og tidligere nevnte Hanvold. ...
Det er alltid sunt med et utenfraperspektiv på den virksomheten man driver. Og til tross for den noe bombastiske tittelen er «Armageddon Halleluja! » skrevet med rikelige porsjoner godmodighet og varme. Boken er en frodig skildring av et frodig miljø. Og dessuten er den skrevet velproporsjonert slentrende skrivestil som står godt til bokens innhold. De som måtte tro at «Armageddon Halleluja! » er produsert for å dumme ut de som omtales, bør tro om igjen. Vi oppfatter tvert imot Hoel som oppriktig interessert i et fenomen som nok befinner seg ganske fjernt fra hans egen tros- og erfaringsbakgrunn, men som likevel er fengslende nok til at han vil bruke måneder av sine beste år på å skildre det. Og han har gått grundig til verks. Ikke minst har han reist. Hoel viser oss hele spennet av israelvennlige miljøer. Han tar oss med fra beskjedne lokalmøter i Israelmisjonen på den nordtrønderske landsbygda til apokalyptiske megakirker i Texas. ... Det må innrømmes at forfatteren Dag Hoel dokumenterer en god del lettbent endetidstenkning blant norske israelvenner. Det er det liten grunn til å rope halleluja for. » Vebjørn Selbekk, Dagen


Kronikk av Dag Hoel i Stavanger Aftenblad: «Å arbeide for fred mellom israelere og palestinere er å motsette seg Guds plan for verden, ifølge kristen-sionistene.»


 Anmeldelse i tidsskriftet Babylon

Anmeldelse i Dagen 02.09.2014

Hoels bok skaper debatt i kristne miljøer. Diskusjonstråden etter Hoels innlegg på Vårt Lands verdidebatt.no er interessant lesning.
Både i Vårt Land og Dagen rykker Dag Øyvind Juliussen ut mot forfatteren og boka. Juliussen er direktør ved den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalems norske avdeling: «Israel er bærebjelken i Guds frelsesplan». Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i Den Norske 
Israelsmisjon reagerer i Vårt Land på sammenligninger med islamistene.

Her kan du lese Dag Hoels tilsvar i Dagen og Vårt Land:

    Vårt Land 27-08-2014
  

  Dagen 27.08.2014                                       Aftenposten 24.08.2014

  
  Adressa 25.08.2014                                                              Dagsavisen 27.08.2014
Forfatterens kronikk i Dagbladet. 9. aug 2014 (klikk for å laste ned PDF)

Andre bøker av samme forfatter
Bye, Hoel
Ny utgave, med nyskrevet etterord. Endelig tilbake på lager!
Bye, Hoel
Den definitive, norske boka om Cuba
Bye, Hoel
Den definitive norske boken om Cuba

Bye, Hoel
Den definitive, norske boka om Cuba
Dag Hoel
En unik reiseskildring,som også tar opp brennaktuelle temaer

Dag Hoel er filmprodusent og forfatter.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere