ISBN: 9788230401156
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Marthe Hommerstad

Politiske bønder

Bondestrategene og kampen om demokratiet 1814–1837
Bondestrategene kjempet for en demokratisk utvikling – et viktig steg i norsk politisk historie.
Grunnloven i 1814 ga bønder rett til å delta i valg og på Stortinget som representanter. Men retten skulle omsettes i praktisk politikk, og bøndene møtte flere utfordringer i årene etter 1814 fra politiske motstandere på den nye nasjonale politiske arenaen.

I årene 1814–1837 kjempet bøndene for sin rett til deltakelse og innflytelse i et politisk landskap dominert av embetsmenn. Denne boken viser hvordan de politiske bøndene i den norske statens barndom strategisk arbeidet for medbestemmelse og innflytelse på Stortinget og frem til vedtaket av kommunelovene i 1837. Bondestrategene kjempet for en demokratisk utvikling – et viktig steg i norsk politisk historie.


PRESSE

         
   Klassekampen 26.06.2014                                                                  Anmeldelse i TrønderAvisa
Intervju i Klassekampen 26.06.2014

Intervju i Vårt Land, feb 2014
Marthe Hommerstad er historiker ved Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere