ISBN: 9788230400692
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Hft.
  

Margareth Hagen

1500

Poetikk, intertekst og sjanger i italiensk 1500-tallslitteratur
 

Den italienske renessansens tekster fikk stor innflytelse på Europas litteratur og idéhistorie. I denne boken tar Margareth Hagen for seg tekster fra mange av de viktigste sjangrene på 1500-tallet: komedien, eposet, ridderromanen, dialogen, hyrdedramaet og den naturvitenskapelige artikkelen. Hun ser på tekstenes poetikk og deres forhold til andre samtidige og tidligere tekster.

1500 består av lesninger av Machiavelli, Castiglione, Ariosto, Tasso, Giraldi, Guarini og Galileo. Disse skrev emblematiske tekster som var en del av samtidens tenkning omkring hvilken rolle de forskjellige litterære sjangrene skulle ha. Verkene har således en viktig historisk og kulturell dimensjon samtidig som de er autonome litterære kunstverk.

Boken gir et unikt innblikk i den tenkningen og de ideene som preget 1500-tallets Italia.

 

 


PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER

Andre bøker av samme forfatter
Hagen, Koppen, Skagen

Margareth Hagen Her research interests and publications are within Italian 16th century literature, literature and science, and the works of Italo Calvino and Primo Levi. She i
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere