ISBN: 9788230400975
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Hft.
  

Bjørg Hellum

Analyse av multimodale tekster

En holistisk modell
 

I det daglige er vi alle omgitt av tekster som er en kombinasjon av språk, bilder, grafikk og lyd. Nettsider og TV-reklamer er eksempler på slike multimodale tekster. 

Denne boka presenterer et nyttig analyseverktøy for å forstå sammenhengen mellom innhold, form og formål i disse sammensatte tekstene. Med utgangspunkt i blant annet underholdningsmedier, politiske videoer og ikoniske skilt utarbeider Bjørg Hellum her en holistisk modell som får fram sider ved tekstene og innholdet som ikke umiddelbart gir seg selv.

Boka bygger på teorier fra retorikk og sosialsemiotikk, og Hellum sammenfatter disse til en lett tilgjengelig analysemetode.

Dette er en bok for alle som jobber med å skrive eller utforme tekster, som kommunikasjonsmedarbeidere, spillutviklere eller studenter i medier og kommunikasjon. Den er også et nyttig verktøy for lærerstudenter og norsklærere i ungdomsskolen eller videregående skole.

 


PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER


Bjørg Hellum er tilknyttet Høgskolen i Østfold, avd. for økonomi, språk og samfunnsfag
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere