ISBN: 9788230400883
Status: I salg
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Ståle Olsen

Virker straff?

En viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg.   
I denne boka gir en rekke fagfolk sine bidrag til en bredere forståelse av norsk kriminalomsorg. Kapitlene spenner fra hvordan arkitektur i fengselsbygg påvirkes av den til enhver tid rådende ideologi innen kriminalomsorgen til betydningen av de tiltak som gis domfelte som gjennomfører straff — om dette er arbeid, undervisning eller andre tilbud.

Dagens kriminalomsorgspolitikk har grunnlag i et stortingsdokument som kalles Straff som virker – mindre kriminalitet, tryggere samfunn. Denne boka er en gjennomgang av kriminalomsorgens ulike sider og stiller spørsmål med om alle politikkområder er tilstrekkelig begrunnet, vitenskapelig holdbare og tar hensyn til de historiske erfaringer vi har med de ulike strafferegimer.

Virker straff?
er en viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg.   


PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Ståle Olsen
Historien om Opstad tvangsarbeidshus

Ståle Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og seniorrådgiver i Kriminalomsorgen.
Les mer om forfatteren

Brageprisen 2012


Les mer


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere