ISBN: 9788230400784
Status: I salg
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Hft.
  

Norwegian Vitalism

Literature and the Worship of Life 1890–1940
 What is Vitalism and how is it expressed in Norwegian literature from 1890 to 1940? Vitalism yields many associations – some positive (health, closeness to nature and deep ecology) and some negative (reactionary ideology, irrationality and fascism). Vassenden writes about some of this period's most important and loved authors: Arne Garborg, Knut Hamsun, Olav Duun, Kristofer Uppdal, Tarjei Vesaas, Sigurd Hoel and others.

In this book, Vassenden brings new perspectives to the discussion on literature and ideology. He also does a close reading of maybe the most interesting – and maybe also the most uncharted –  period in Norwegian literature: The interwar years.


Click here for info on Rights
Eirik Vassenden

Norsk vitalisme

Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940

Hva er «vitalisme», og hvilken rolle har den spilt i norsk litteratur? Vassenden gir et bidrag til nylesningen av den kanskje mest interessante – og fortsatt mest uutforskede? – perioden i det 20. århundrets norske litteratur: mellomkrigstiden.
 

Vitalisme, livsfilosofi, livsdyrking: Dette er ord som utløser en mengde assosiasjoner. Noen positive (sunnhet, naturnærhet, dypøkologi) og noen negative (reaksjonær ideologi, irrasjonalisme, fascisme). Hva er «vitalisme», og hvilken rolle har den spilt i norsk litteratur? Arne Garborg, Knut Hamsun, Olav Duun, Kristofer Uppdal, Aslaug Vaa, Åsmund Sveen, Tore Ørjasæter, Tarjei Vesaas, Sigurd Hoel, Rolf Jacobsen, André Bjerke, Jakob Sande, Thure Erik Lund: Listen over norske forfattere som på ulike nivåer kan knyttes til vitalismen, er lang og kunne vært lengre.

Boka studerer ulike former for rasjonalismekritisk og irrasjonalistisk tankegods i den nordeuropeiske tidligmodernismen, med særlig vekt på å diskutere sammenhenger mellom filosofi, samtidshistorie og litteratur i Norge i perioden 1890–1940. Dette åpner for en forståelse av et felt i norsk litteraturhistorie som ikke har vært viet mye oppmerksomhet.

Vassenden nyanserer i denne boka diskusjonen omkring litteratur og ideologi, som de siste førti årene har vært preget både av autonomiestetikkens berøringsangst for det utenomlitterære, og av den marxistiske ideologikritikkens hang til å finne og avsløre reaksjonære trekk overalt. Boken er også et bidrag til nylesningen av den kanskje mest interessante – og fortsatt mest uutforskede? – perioden i det 20. århundrets norske litteratur: mellomkrigstiden. 

PRESSE
"Det graves stadig skatter opp i norsk litteraturhistorie. Sympatisk analyse med vekt på nynorsk urkraft." Henrik Keyser Pedersen, Klassekampen (i oppslaget "Årets beste bøker", 15.12.2012)
PRESSE
 «Han har uden tvivl leveret et markant bidrag til den norske vitalismeforskning, som enhver forsker, der kaster sig over vitalismen, bør konsultere. Læsninger af de af Vassenden behandlede forfattere sætter disse, og dermed den norske litteraturhistorie, i et nyt lys. Nogle forfattere har været under vitalistisk lup i anden sammenhæng, men en sådan samlet fremstilling som Vassendens må siges at være en kraftpræstation, som mig bekendt for først gang samlet kortlægger vitalismen i norsk litteratur. Vassendens indledende påstand om, at vitalismen har spillet og fortsat spiller en rolle i norsk litteratur (s. 15) må dermed siges at være kortlagt, beskrevet, analyseret og argumenteret for på højst overbevisende facon.» Louise Ebbesen Nielsen i Norsk litteraturvitenskapelig Tidsskrift 01/2013
 
 
 «Gjennom en rekke spennende innsikter im vitalismens tankegods og uttrykksformer, utgjør Norsk vitalisme et kjærkomment bidrag til utforskningen – og ikke minst utvidelsen– av en undereksponert strømning i det norske litterære landskapet. Det er ingen tvil om viktigheten av en slik bok.» Fra Eriks Engblads bokessay «Uensartet livskraft» i Agora, nr. 4, 2012
 
 
Andre bøker av samme forfatter
Sejersted, Vassenden
Presentasjon og analyse av hundre og ett dikt fra norsk kanon
Sejersted, Vassenden
Presentasjon og analysere av 101 dikt fra norsk kanon
Eirik Vassenden
Lesninger i Olav Nygards lyrikk


Eirik Vassenden er professor i norsk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere