ISBN: 9788243006393
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Astri Suhrke

Eksperimentet Afghanistan

Det internasjonale engasjementet etter Talibanregimets fall
«Boken presenterer de vanskelige dilemmaene vi har stått overfor på en mer inngående og iblant brutal måte, enn noen annen bok jeg har lest om denne perioden.» Kai Eide
I ti år har det internasjonale samfunnet vært engasjert i et enormt eksperiment i Afghanistan. Etter 2001 skulle landet gjenoppbygges etter langvarig strid og sosiale omveltninger, og omskapes til et fredelig, demokratisk og moderne samfunn. Slik gikk det ikke.  Hvilke krefter formet dette ambisiøse prosjektet og hva gikk galt? 

I denne boken avdekkes de dype motsetningene mellom å føre krig med en hånd og bygge fred med den andre, mellom krav om ekstern kontroll og raske resultater, og mellom ambisjonen om å skape en legitim, effektiv og demokratisk stat, og en politikk som gjorde staten totalt avhengig av internasjonal støtte og oppmuntret til omfattende korrupsjon.

Eksperimentet Afghanistan er et viktig bidrag til en gryende kritisk forskning omkring internasjonale intervensjoner. Den skaper ny forståelse av hva som kan oppnås, hvordan exit-strategier kan formes, og hvordan lignende «eksperimenter» kan unngås.


PRESSE
«Boken presenterer de vanskelige dilemmaene vi har stått overfor på en mer inngående og iblant brutal måte, enn noen annen bok jeg har lest om denne perioden.» (Kai Eide i forordet).

«Astri Suhrke viser hvilken hengemyr en overambisiøs intervensjon uten landkunnskap kan føre inn i. I Afghanistan bidrar mislykket militærpolitikk og feilslått idealisme til å forsterke hverandre.» (Øyvind Østerud).

«Den USA-ledete intervensjonen i 2001 fremsto som en gylden mulighet for Afghanistan. Motsetningsfylte strategier, politisk utålmodighet og militær overmot gjorde forventningene til skamme. Suhrke gir oss en gripende analyse av hvordan det kunne gå så galt.» (Kristian Berg Harpviken).
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag

Astri Suhrke er statsviter og jobber som seniorforsker på Christian Michelsens Institutt i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere