ISBN: 9788230400777
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Hft.
  

Copy and Original

Inversions in the History of Origins
Is there always an original? Can we identify it and does it always precede the copy?
The relations between the copy and its original has dominated European culture since Antiquity. Plato warned against representations as misleading copies. However, the aesthetics of The Classical Age encouraged imitations of the great masters of the past. Around 1750 there is a remarkable change. Modernity’s revaluation of the new and unique provides originality with a much higher value. 

Click here for info on Rights
Karin Gundersen, Mari Lending

Kopi & original

Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie
Finnes det alltid en original, kan vi gjenkjenne den, og kommer den før eller etter kopien?
Forholdet mellom kopi og original har dominert den europeiske kulturen siden antikken. Platon advarte som kjent mot sanselige avbildninger fordi de var villedende kopier. Hele klassisk tid var imidlertid dominert av en estetikk som oppmuntret til etterligning av de store forgjengere. Omkring 1750 skjer det et markant brudd: Med det modernes oppvurdering av det nye og unike fikk det originale verket en høyere verdi, mens kopien ble devaluert.

I denne antologien endevendes forestillinger om kopi og original med utgangspunkt i en rekke akademiske disipliner: Musikk, litteratur, arkitektur, kunst og filosofi. Fra greske templer til Proust og Platon, fra barokkens forestillingsverden til det moderne kulturminnevernet inverteres originalitetstenkningen, med til dels forbløffende berøringspunkter på tvers av faggrenser og tradisjoner.

PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag

Karin Gundersen er professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Mari Lending Mari Lending er professor i arkitekturteori- og historie ved Arkitekthøyskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere