ISBN: 9788243006058
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innb.
  

Caroline Rugeldal, Janne Kjellberg

Illegal

Papirløs i Norge

Vi gratulerer forfatterne Janne Kjellberg og Caroline Rugeldal som 9. mai ble tildelt Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2012. De får prisen for sin viktige bok om de papirløses situasjon i Norge.

Den afrikanske unggutten Ismail kom til Norge for å søke asyl i 2001. Samme år signerte Norge Schengen-avtalen om at asylavslag i ett Schengen-land skulle gjelde for hele Schengen-området. Avtalen åpnet også for et omfattende politisamarbeid om grensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring.

Ismail fikk avslag på asylsøknaden sin, men nektet å gi opp håpet om å skape seg et bedre liv i Europa. Illegal forteller historien om hvordan han levde fem år i skjul i Norge, før han til slutt forsvant sporløst.  Ved å følge Ismail og andre papirløse gjennom flere år gir boka innblikk i hvordan det er mulig å overleve illegalt i en så velordnet sosialdemokratisk velferdsstat som den norske. Boka dokumenterer hvordan utviklingen av en strengere europeisk asylpolitikk gjør at mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i stadig større grad behandles som kriminelle som interneres og isoleres fra det øvrige samfunnet. 

De truende hordene av innvandrere som oversvømmer oss gjennom norske og europeiske medier er overveldende. De fremstår som en uendelig, ansiktsløs strøm av illegale mennesker som det er naturlig å ønske å verne seg mot. Men blant alle dem som forsøker å få et bedre liv i Europa, finnes det bare enkeltmennesker. En av dem var Ismail.

PRESSE
Kjellberg og Rugeldal ble 9. mai tildelt Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2012.

Juryen uttaler: "forfatterne gir stemme til en marginalisert gruppe som risikerer mye ved å stå frem og fortelle sine egne historier. Ifølge juryen fyller boken en viktig journalistisk oppgave ved å holde det offentlige rom åpent for enkeltmenneskers historier, slik at det blir mulig å se og ta stilling til konsekvensene av den politikken som føres. I særlig grad er dette viktig etter lovendringene som gir utvidet adgang til å fengsle utlendinger uten gyldig opphold".

Prisen er totalt på kr 100 000 og en litografi av kunstneren Håkon Bleken. Den ble delt ut av statsråd Anniken Huitfeldt ved åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen onsdag 9. mai.

«Dette er aktuell, balansert og vesentlig folkeopplysning. NRK-journalistenes reportasjegrep har i tillegg gjort Illegal til det stikk motsatte av en knusktørr leseopplevelse. … Kjellberg og Rugeldals bok er en påminnelse om at de papirløses sak krever et lengre, mer forpliktende engasjement. Hvis Illegal får tilstrekkelig mange lesere, som den bør, vil den kunne hjelpe papirløse i Norge. Bli ikke forundret om det også er kriminelt.»
Stian Bromark, Dagsavisen

«Strømmen av papirløse som forsøker å få et bedre liv i Europa, består kun av enkeltmennesker, og forfatterne presenterer oss for Ismael. Gjennom hans historie belyses ulike aspekter av det å være papirløs i Norge i dag, og boken er derfor ikke bare en dokumentarbok, men kan leses som en spennende - og rystende - roman. [...] Illegal er  en brannfakkel. Våkne opp!»
A.B.Vaage, Tidsskrift for Den norske legeforening.


Caroline Rugeldal er sosiolog og journalist. Hun jobber som vaktsjef i Dagsnytt 18.
Les mer om forfatteren

Janne Kjellberg er journalist og jobber med kultur og sammfunnstoff i NRK P2.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere