ISBN: 9788230400630
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Hft. med klaffer
  

After World War II

The History of Occupation in Norwegian History Books
The story of the Second World War has largely contributed to the self-image of the Norwegian people. But what kind of stories has been told by the historians? And whoose stories have been told?

In this book Synne Corell examines occupation history books published from the 1940s onwards. She looks closely at especially the presentation of The Administration Council, The State Council negotiations, cooperation with and resistance towards the Germans and the campaign against the jews.

The war history has changed through the post-war period. But the choice of words, presentation form and choice of images has also been strongly consensus-driven. It is created a national «we» that excluses several groups from the society.Click here for info on Rights
Synne Corell

Krigens ettertid

Okkupasjonshistorien i norske historiebøker
Hva har fått høre med i historikernes fortellinger om andre verdenskrig i Norge? Hvem har fått sin historie fortalt og hvordan?

Historien om andre verdenskrig har lenge bidratt til nordmenns selvforståelse. Men hva har fått høre med i historikernes fortellinger om krigen? Hvem sin historie har vært fortalt, og hvordan?

I denne boken nærleses sentrale okkupasjonshistoriske verk, utgitt fra 1940-tallet og fremover. Særlig undersøkes framstillingen av Administrasjonsrådet, riksrådsforhandlingene, felttoget i 1940, samarbeid og motstand mot tyskerne og “Jødeaksjonen” i 1942.

Krigshistorien har endret seg gjennom etterkrigstiden, men gjennom ordvalg, fortellermåte og bildebruk har historieskrivningen også etablert en konsensus om mange emner. Det er blant annet etablert et nasjonalt “vi” som utelukker en rekke grupper fra fellesskapet. Og omskrivinger brukes for å beskrive vanskelige punkter, særlig til å frikjenne norske politifolk som arresterte sine jødiske medborgere. 

Knapt noen emner er mer omskrevet enn andre verdenskrig i Norge. I denne boken leveres en rekke overraskende og skarpe analyser av den nasjonale fortellingen om krigen, slik anerkjente historikere har framstilt den.


 

Historikerne blir forvaltere av fortidens mangfoldige menneskeliv gjennom sine arbeider. … Hvem er fortellingenes skurker og helter? Hvilke handlinger eller karaktertrekk får definere et menneske? Hvem blir tillagt rollen som historiens subjekter, og hvem blir skapt som dens objekter?” (fra boken)


PRESSE

«Det er med falkeblikk og stor fantasi Corell gyver løs på disse tekstene, og det er en sann fryd å se henne avdekke hvordan fortellermåte og ordvalg spiller en vesentlig rolle i formidlingen av historisk viten.» Espen Schaanning, ARR

«En bok for alle med interesse for krigshistorie! ... Corells bok er et verdifullt bidrag til okkupasjonshistorien ... Corell levner liten ære for historikernes fremstilling særlig av jødedeportasjonene. ...  En bok for alle med interesse for krigshistorie! » 
 Teemu Rymin, BT

«Corell påpeker blant annet at norske kollaboratører flere ganger omtales som om de er «brukt» av nazistene. Hun sannsynliggjør at dette skyldes et ønske om å understøtte forestillingen om et nasjonalt «vi» – for da passer jo ikke nazivennlige nordmenn inn. Studien dokumenterer ettertrykkelig hvor viktig dette «vi» -begrepet har vært for mange norske historikere, når de har bearbeidet og rasjonalisert de traumatiske okkupasjonsårene.»  Sten Inge Jørgensen, VG (Terningkast 4)


«hun (har) klart å fremstille norsk historieskrivning om Annen verdenskrig som en sammenhengende fortelling. Sammenligninger av billedbruk og vurderingen av de forskjellige verkenes utvalg av personlige fortellinger framstilles på tankevekkende og nesten merkelig uanstrengt vis. At historieskrivning - selv med presumptivt de edleste idealer i bunn - kan være et ideologisk prosjekt. blir her godt belagt.»  
Bjørn Gabrielsen, DN 

 

 


Synne Corell er historiker, og har sin utdanning fra Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere