ISBN: 9788243006041
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innb.
  

Tore Pryser

Varulven og åtte andre agenthistorier

Svik og gråsoner under 2. verdenskrig
Boken er en oppfølger til Svik og gråsoner som kom ut i 2010. I Varulven fortsetter Tore Pryser sitt arbeide med å kaste nytt lys over vår okkupasjonshistorie. 
Mye av den tradisjonelle forskningen er basert på enten-eller-tenkning, der okkupasjonsårene forstås ut fra begrepene motstand mot okkupanten og NS, eller samarbeid med tyskerne og Quisling. Som i bok nummer én undersøker Pryser krigens gråsoner for å få fram et annet bilde.

Vi følger personer som hadde sentrale roller under krigen, men som fikk svært ulike skjebner. Livene deres ble formet av okkupasjonstidens hendelser. Pryser forteller om skjebnene på individnivå, og det gir et innblikk i hvilket nitid detektivarbeid som ligger bak historieskriverens metoder.

Her er historier som aldri før er blitt fortalt. 

PRESSE
"Tore Prysers "Varulven" er en samling småbiografier nettopp om mennesker som ikke nett kan deles inn etter hvilken side de sto på under Annen verdenskrig. Her møter man skjebner som man knapt ville kunne tro på hvis de dukket opp i en roman, mennesker som Karl Ludvig Adding og Georg Angerer, som begge endte opp med å arbeide i Gestapos tjeneste til tross for utgangspunkter som, i den romantiske historieskildringens verden, ville tilsagt noe ganske annet. 

Pryser har hatt en enestående nærhet til kildene, og leseren kan ikke unngå å føle takknemlighet over at forfatteren rakk å loggføre fortellingene før hovedpersonene gikk i graven".

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv
Andre bøker av samme forfatter
Tore Pryser
Norske spioner under 2. verdenskrig

Tore Pryser er historiker og professor ved Høgskolen på Lillehammer.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere