ISBN: 9788243004924
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innb.
  

Theodor W. Adorno, Max Horkheimer

Opplysningens dialektikk

Filosofiske fragmenter
«...et filosofisk hovedverk fra det forrige århundret foreligger endelig på norsk. Dette er en bok man må skaffe seg bare for å kunne lese den vidunderlige analysen av Odyssevs og sirene på norsk.» Espen Søbye, Dagbladet

Har menneskehetens frigjøringsprosess ført til dens fangenskap? Adorno og Horkheimer argumenterer for at det vestlige opplysningsprosjektet med nødvendighet slår om i irrasjonalitet. I stedet for at menneskeheten frir seg fra naturens undertrykkelse, synker den hen i en ny form for barbari. Med eksempler fra homeriske epos og Hollywoods filmer til nazistenes konsentrasjonsleire og moderne reklameindustri finner forfatterne forbindelser mellom mytologi, fascisme og vår tids massekultur.
Opplysningens dialektikk er en historiefilosofisk klassiker og regnes av mange som den kritiske teoris bibel. Den ble utgitt for første gang i 1947.

 

 

 


PRESSE
 «Dagens filosofi beskjeftiger seg sjelden med så store spørsmål  som Horkheimer og Adorno gjorde i Opplysningens dialektikk, det kan betraktes både som et framskritt, men også som et tilbakeskritt.
All honnør til Spartacus og oversetteren som endelig har sørget for at et filosofisk hovedverk fra det forrige århundret endelig foreligger på norsk. Dette er en bok man må skaffe seg bare for å kunne lese den vidunderlige analysen av Odyssevs og sirene på norsk, passasjen er blitt stående som en metafor for kunstnytelsen, frihet og tvang i det borgerlige samfunn. »
Espen Søbye, Dagbladet


Theodor W. Adorno var en tysk sosiolog, filosof, pianist, musikkviter og komponist.
Les mer om forfatteren

Max Horkheimer var en tysk filosof og et ledende navn innen den såkalte Frankfurter-skolen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere