ISBN: 9788230400715
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innb.
  

speeking with pictures - drawing with words

A brief introduction to the visual part in the art of persuasion. The book shows the links between ancient rhetoric and the visual arts, and how the most influential ancient rhetorical theorists have a visual basis for his theoretical ideas about rhetoric. Kjeldsen shows here that the rhetoric, even as an oral tradition, from the very beginning has been very visual. Written in Danish.

Click here for info on Rights
Jens E. Kjeldsen

Tale med billeder – tegne med ord

En kort innføring i det visuelles rolle i overtalelseskunsten. 
En kort innføring i det visuelles rolle i overtalelseskunsten. Boken viser forbindelsene mellom den antikke retorikk og de visuelle kunstarter, og hvordan de mest innflytelsesrike antikke retoriske teoretikere har et visuelt grunnlag for sine teoretiske tanker om retorikk. Kjeldsen viser her at retorikken, selv som en muntlig tradisjon, helt fra begynnelsen av har vært særdeles visuell. Skrevet på dansk.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Jens E. Kjeldsen
En innføring i moderne retorisk teori
Jens E. Kjeldsen
En innføring i moderne retorisk teori

Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen og ved Södertörns Högskola.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere