ISBN: 9788230400555
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innb.
  

Ståle Olsen

Til Jæderen for å trille tåke

Historien om Opstad tvangsarbeidshus
Det stod frykt og respekt av navnet for dem det var bygget for: omstreiferne, løsgjengerne, de husløse og arbeidsløse uteliggerne i landets byer. Å bli sendt til Jædder´n (Jæren) betydde flere år med hardt, utendørs arbeid med oppdyrking av de store viddene med lyngmark og stein. Stein i så store mengder at det oppleves som et tåkehav.
Anbringelsen var ikke ment som straff. Tvangsarbeid var i utgangspunktet en anerkjent metode for å gjenreise forkomne mennesker slik at de senere valgte å leve et velordnet liv. At det ikke alltid fungerte slik, er en annen sak.

Historien om Opstad tvangsarbeidshus har i seg alle aspekter ved norsk kriminalomsorgsideologi på 1900-tallet: renovasjon, menneskesyn, behandling, opplæring, arbeid og straff. Selv i fengselsarkitekturen kan ideologien spores.  

Dette er historien om et hus noe utenom det vanlige. 


 


PRESSE
«Er det riktig å bruke tvang i rusomsorgen? Denne boken setter debatten i perspektiv. Frem til 1970 ble de mest uforbederlige rusmisbrukere samlet opp fra gaten og sendt til Opstad på tvangsarbeid og opptørking, med hjemmel i Løsgjengerloven.
...Ståle Olsen har skrevet en bok som er oversiktlig og opplysende, og som gir verdifull bakgrunnskunnskap til et av tidens vanskeligste sosiale spørsmål.»  
Ulf Andenæs, Aftenposten

«Eg har lese boka til Ståle Olsen med stor interesse og er imponert over den historiske framstillinga han gir.
...Boka har eit godt biletmateriale som viser utviklinga av anstalten, arbeidsaktivitetar og personar som var knytte til staden. «Historien om et hus utenom det vanlege» bør kunna få mange lesarar, både blant folk som har eit forhold til Opstad og blant dei som elles har interesse av å kjenna til utviklinga av kriminalomsorga i landet vårt.»
Hans Zahl, Jærbladet
Andre bøker av samme forfatter
Ståle Olsen
En viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg

Ståle Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og seniorrådgiver i Kriminalomsorgen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere