ISBN: 9788230400487
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Hft.
  

Øyvind Pålshaugen

Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles

Forfatteren viser betydningen av å undersøke de konkrete passasjer som filosofiske og vitenskapelige tekster består av, både under lesningen av andres tekster og – ikke minst – når man skriver sine egne.

I denne esssaysamlingen setter Øyvind Pålshaugen den filosofiske teksten i høysetet. Man kan ikke snakke om teoretiske posisjoner uten å henvise til de enkelte passasjer i en filosofs verk. For leser man filosofiske og vitenskapelige tekster med skjerpet oppmerksomhet, vil man finne eksempler på at ett og samme verk inneholder passasjer som kan lede i forskjellige retninger. Mot denne bakgrunnen viser forfatteren betydningen av å undersøke de konkrete passasjer som filosofiske og vitenskapelige tekster består av, både under lesningen av andres tekster og – ikke minst – når man skriver sine egne.

Andre bøker av samme forfatter
Øyvind Pålshaugen

Øyvind Pålshaugen
Vitenskapskritiske essays

Øyvind Pålshaugen er dr.philos og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere