ISBN: 9788243005075
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innb.
  

Tore Pryser

Svik og gråsoner.

Norske spioner under 2. verdenskrig
Svik og gråsoner tar for seg fem agenter i hemmelige tjenester under okkupasjonen 1940-45, og hvordan det gikk med dem senere. Vi inviteres med inn i historikerens detektivarbeid og nøster opp tråder etterhvert som han finner dem. Spennende lesning!
De som havnet i Gestapos klør og ble tvunget til å forråde motstandskamerater, hører vi aldri om. Vi kan moralisere over dette, men vi bør også spørre oss hva vi selv ville ha gjort?

Okkupasjonsåra i Norge forstås ennå ut fra begrepene motstand mot okkupanten og NS, eller samarbeid med tyskerne og Quisling. Gjennom å undersøke krigens gråsoner får denne boken fram et annet bilde.
 
Vi følger fem personer i hemmelige tjenester under og etter krigen. De fikk svært ulike skjebner: En ble dømt til livsvarig fengsel, mens en annen endte opp som hedret krigshelt og kommandør i det norske forsvaret. Underveis inviteres leseren med inn i historikerens verksted og får et innblikk i et nitidig detektivarbeid. Særlig fascinerende er alle tilfeldighetene som kan vise seg å bringe forskningen videre.

Boka er basert på nytt og nedgradert arkivmateriale, bl.a om Telavåg-tragedien og om den mystiske bortgangen til Milorgs Kai Holst, som lærte opp den uerfarne Jens Christian Hauge.

PRESSE

«Jeg kan ikke fri meg fra at Prysers vandringer i historikermiljøenes persongalleri til tider utgjør overraskende høydepunkter i fortellingen. Møtet mellom ulike forskerprofiler over fredagskaffen på Heimefrontmuseet fremstår plutselig som en fascinerende inngang til å forstå historien. Pryser inngår selv i et kretsløp av historikere med hver sine sym- og antipatier overfor historiske aktører.Selv er Pryser kritisk til biografenes hang til å bli talerør for aktørene de portretterer...

Prysers metode, der forfatteren redegjør for egen innstilling og innsats, bør kunne bidra til å løse noen av de betente knutene fra krigshistorien» 
Mona Ringvej, Aftenposten


«Pryser makter på en konstruktiv måte å bryte med de etablerte dikotomiene fra litteraturen om krigen, som helter/skurker, hvitt/svart og motstand/samarbeid. Disse tradisjonelle motsetningsparene er erstattet av begreper som innbyr til nyanseringer, som gråsoner, gråtoner og tilpasning. Dette betyr ikke at menneskene og skjebnene som presenteres, er grå. Tvert imot, vi møter i boken dramatiske og handlingsmettede beretninger om fem norske menn som under krigen inngikk i hemmelige tjenester. [...] De fem svært ulike livsløpene som avdekkes, er så kontrastfulle at de gir teksten et naturlig spenningsnivå.

Et særtrekk ved «Svik og gråsoner» er forfatterens tilstedeværelse i teksten. [...]  Leserne følger forfatters gravearbeid både tidligere kjent og nylig nedgradert arkivmateriale, og de blir også tatt med på kritisk gransking av tidligere utgitte bøker om krigen. Så vel arkiver som litteratur viser seg å inneholde mange faktiske feil. Dette bekrefter nødvendigheten av å se den norske krigshistorien med et nytt og mer nyansert blikk, slik Tore Pryser gjør i sin nyeste bok. » 

Ole Kallelid, Stavanger Aftenblad

«Historikaren Tore Pryser har interessert seg for Holst-saka i 20 år og har lagt fram ny informasjon både i artiklar og bøker, og har irritert blant andre avdøde milorgsjef Hauge med spørsmål om Holsts død. Heller ikkje i Prysers nyaste bok får vi den endelege sanninga. Men det er spennande å følgje Prysers gravearbeid, ikkje minst på svensk grunn.»
Tore Skaug, Telemarksavisa

Andre bøker av samme forfatter
Tore Pryser
Svik og gråsoner under 2. verdenskrig

Tore Pryser er historiker og professor ved Høgskolen på Lillehammer.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere