ISBN: 9788243004542
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Oddvar Høidal

Trotskij i Norge

Et sår som aldri gror
«Lettlest og balansert...   Høidal (gir) et svært detaljert bilde av det nasjonale og internasjonale maktspillet rundt Trotskijs skjebne.» Stian Bromark, Dagbladet
Trass i stor motstand fra borgerlig side ga den norske regjeringen Trotskij asyl i Norge i 1935. Lenge levde han relativt fredelig og fritt på Hønefoss. Men situasjonen ble dramatisk annerledes da Stalins Moskvaprosesser startet og Trotskij sto anklaget for å ha organisert terroristaktivitet mot kommunistpartiet. Russerne utøvde kraftig diplomatisk press mot den norske regjeringen. Trotskij ble internert på Sundby i Hurum og senere deportert til Mexico.

Boka dekker Trotskijs opphold i Norge, hans tidlige forsøk på å komme inn i Norge og hans innvirkning på norsk politikk etter at han forlot landet.

Det ligger et mangeårig solid kildearbeid bak boka, og den gir et unikt innblikk i en av mellomkrigstidens store politiske kontroverser i Norge.PRESSE

 

«Oddvar Høidal, som også er mannen bak ein svært god Quisling-biografi, har skrive ei bok som er så fengslande og velskriven at den fekk meg til å skulke fotballtreninga. Slikt skjer ikkje ofte. Dette er glimrande fortalt om dei trasige tredveåra, med sin typiske atmosfære av frykt for revolusjon, sosialdemokratisk reformisme og ditto opportunisme. Boka er ikkje minst ein studie i demagogi, i dette tilfellet frå borgarleg og frå Stalin-vennleg hald. Trotskij var datidas Mulla Krekar, berre i langt større format.»  Jon Langdal , Klassekampen


«Lettlest og etterrettelig.
Fascinerende og veldokumentert om Trotskijs asyl i Norge. Kildearbeidet til boken er imponerende.»
Tor Dishington Johansen, Bergens Tidende

«Nå foreligger en ny beretning om hans turbulente tid i Norge, fra sommeren 1935 til vinteren 1936. Forfatteren, Oddvar Høidal, er født i Norge men oppvokst i USA og har undervist i europeisk historie i fire tiår. Tidligere har han skrevet en biografi om Vidkun Quisling. Det temaet er ikke så langt unna Trotskij som det kan høres ut. Quisling, og hans parti Nasjonal Samling, ga Arbeiderpartiet den ammunisjonen den trengte for å internere Trotskji, og senere kaste ham ut.

Trotskij i Norge. Et sår som aldri gror er lettlest og balansert, men imponerer først og fremst med sitt omfattende kildetilfang. Ved hjelp av muntlige kilder (Haakon Lie, blant annet), stortingsdokumenter, avisutklipp, samtidig litteratur, Trotskijs egne skrifter og arkiver i inn- og utland, gir Høidal et svært detaljert bilde av det nasjonale og internasjonale maktspillet rundt Trotskijs skjebne. »
Stian Bromark, Dagbladet

«Boka redegjør for Trotskijs politiske og litterære virksomhet under Norges-oppholdet. Høidal har imidlertid ikke villet begrense seg til en politisk biografi over Trotskijs år i Norge, men har også ønsket å gi et bidrag til norsk historie: om hvordan Trotskijs opphold skapte strid – i og utenfor Arbeiderpartiet – og om ettervirkningene av hans opphold etter at han hadde forlatt landet. Denne intensjonen er fulgt godt opp og løst på en utmerket måte.[...] et viktig og godt bidrag både til Trotskijs biografi og til vår politiske historie om 1930-tallet.»
Åsmund Egge, Historisk tidsskrift
 

Oddvar Høidal Er professor emeritus ved San Diego State University.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere