ISBN: 9788230400494
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Kirsten Alsaker Kjerland, Knut Mikjel Rio

Kolonitid

Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet
Vi er vant til å tenke at Norge ikke var en kolonimakt. Men nordmenn dro til koloniene, i kolonimaktenes kjølvann. Forretningsimperiene de startet og familiene de fikk, finnes fremdeles i Afrika og Stillehavet.
Norge var ingen tradisjonell kolonimakt på 1800- og 1900-tallet, men det betyr ikke at nordmennene stod utenfor datidens kolonieventyr. Tvert imot hadde de større og mindre økonomiske interesser i mange koloniforetak jorden rundt. Denne boken handler om norske entreprenører og investorer som etablerte seg i Stillehavet og Afrika, eller som drev business i områdene uten å forlate Norge.

Vi blir kjent med enkeltmenneskene, men vi får også vite hvordan de og deres forretninger inngikk i større økonomiske, sosiale og kulturelle strukturer.

Denne antologien er et resultat av et fireårig forskningsprosjekt, «In the Wake of Colonianism: Norwegian Commercial Interests in Colonial Africa and Oceania» ved Universitetet i Bergen / Unifob Global. Bidragsyterne forteller om et Norge som var en liten, men ikke desto mindre betydningsfull aktør i den internasjonale handelen etter den industrielle revolusjon. Casene spenner vidt, fra sukkerplantasjedrift på Hawaii til trelasthandel på Zanzibar.

PRESSE
«Jeg har sjelden sett antropologer skrive så godt på norsk som her, hvor fortellingen har fått forrang foran analysen. Kapitlene er like medrivende som det rike billedmaterialet er ubetalelig.»
         
         Thomas Hylland Eriksen, Morgenbladet.


«Norge er i den unike posisjon at postkolonialistiske bøker med landsmenn i hovedrollen har kommet omtrent samtidig med bevisstheten om at landet overhodet har en kolonialistisk historie. ... Den aktuelle boken «Kolonitid» ... er nok allikevel den som aller klarest spiller en ny melodi hva angår både nordmenns rolle i andre lands kolonier og vår tids forhold til kolonialismen overhodet.»

          Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv.

Andre bøker av samme forfatter
Kirsten Alsaker Kjerland
En ukjent side av norsk utvandringshistorie

Kirsten Alsaker Kjerland er koordinator for forskningsprosjektet In the Wake of Colonianism.
Les mer om forfatteren

Knut Mikjel Rio er førsteamanuensis i antropologi ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere