ISBN: 9788243004702
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Else Panagiotaki

Adjø Felicia

Hjemmesykepleier i det rike Norge
En fortelling om avmakt og tidspress i eldreomsorgen. Else Panagiotaki fikk jobb hjemmesykepleien på Frogner i Oslo etter mange års opphold i Hellas. Fra første stund opplevde hun at tidskravene kolliderte med behovene til menneskene hun skulle hjelpe. Dette er hennes beretning.
«Det er ikkje berre eit spørsmål om fleire hender, men om kva hendene kan og kva dei gjer, seier forfattaren av Adjø Felicia
Asbjørn Kristoffersen i BT

«En meget sterk beretning om avmakt og tidspress..»
Kari Wærness, Prosa


Hun møter den bleke og spede Henriette som ligger i sin svimlende høye himmelseng og angrer på at hun aldri fikk barn. I en annen leilighet visner den lavmælte Petra bort som en rosebusk uten vann. Og den pensjonerte kirurgen er så lei av Fjordland ferdigmat at han slutter å spise.

Med et skarpt blikk for mennesker og levde liv forteller forfatteren om en arbeidsdag som går på bekostning av verdighet og enkle menneskerettigheter. Bak lukkede dører lever mennesker som aldri går ut, og som sjelden eller aldri har kontakt med andre. De møter kun helsearbeidere som kommer innom på tidsbestemte oppdrag.

En tankevekkende beretning fra innsiden av norsk eldreomsorg. Et vitnesbyrd om avmakt og tidspress og rystende ensomhet.


”… du får ikke presset gamle mennesker inn i denne formen, de klamrer seg til deg og stritter i mot, eller ser misfornøyd etter deg og gir deg konstant dårlig samvittighet.
Vi ligger alltid på etterskudd. Som bydelens lille hær iført gode sko og ryggsekk, haster vi av gårde med en forestilling om å utføre omsorg …”
(fra boken)

“Noen ganger stjeler jeg av den tilmålte tiden og setter meg ned ved siden av Henriette mens hun spiser frokost ute på det digre kjøkkenet. Den gamle damen elsker å få snakke om livet før i tiden, da retter hun seg opp i ryggen og det blir en annen glød over stemmen.”
(fra boken)

PRESSE
«Else Panagiotaki ønskjer ikkje noko gresk alternativ til den norske velferdsstaten, ikkje noka tilbakevending til familieansvaret for dei hjelpetrengjande. Men i eit grånande samfunn må vi nok få eit nytt syn på alderdomen om vi skal få trua på ein verdig død – på sjukeheimen.»
Asbjørn Kristoffersen , BT

«Denne framstillingen av hjemmesykepleien i en av Oslos rikeste bydeler er ikke, og er heller ikke ment å være, en nøktern og fullstendig beskrivelse av hverdagsvirkeligheten i denne virksomheten. Boka er likevel viktig, fordi den gir en fortettet og litterær beskrivelse av hvor utilstrekkelig og uverdig denne offentlige tjenesten i dag kan fungere for de mest hjelptrengende og ensomme gamle, selv når de hører til i det bedrestilte borgerskapet i et rikt Norge. [...]   Adjø Felicia. Hjemmesykepleier i det rike Norge er en meget sterk beretning om den avmakten og det tidspresset som kan oppleves»
Kari Wærness,  Prosa


Else Panagiotaki er oppvokst i et lite fiskevær på Helgelandskysten. Hun er utdannet sykepleier.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere