ISBN: 9788230400456
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Odd Lindbäck-Larsen

Generalen og hans testamente

Felttoget i Nord-Norge, dets etterspill og livet som politisk fange
Her offentliggjøres for første gang to sentrale dokumenter om norsk okkupasjonshistorie, ført i pennen av generalmajor Odd Lindbäck-Larsen.
Lindbäck-Larsen var stabssjef under general Fleischer ved krigsutbruddet og spilte en nøkkelrolle ved felttoget i Nord-Norge og i månedene etterpå. Senere satt han i tysk fangenskap i Møllergata, på Grini og i Sachsenhausen.

I disse etterlatte dokumentene gir han sitt syn på det som skjedde i Nord-Norge, og forteller usentimentalt om tilværelsen som politisk fange.

Dokumentene kaster nytt og ikke alltid smigrende lys over en rekke krigshistoriske forhold som hittil har ligget i halvskyggen. Det gjelder forsvarssjef Otto Ruges disposisjoner, selve kapitulasjonsavtalene og dessuten samrøret mellom norske og tyske militære i Finnmark sommeren 1940.

Boken har en introduksjon av historiker Lars Borgersrud og generalmajor Torkel Hovland. Her settes Lindbäck-Larsens liv, virke og forfatterskap inn i en større sammenheng.

«Flere av dokumentene har aldri tidligere vært offentlig kjent. ... De gir oss ny kunnskap om en periode som i etterkrigstidens historiefremstilling har vært preget av usikkerhet, fortielser og spekulasjoner.»
Lars Borgersrud og Torkel Hovland i introduksjonen

PRESSE
«Lindbäck-Larsens arbeider er gjennomgått og kommentert militærfaglig av generalmajor Torkel Hovland og historiefaglig av dr. philos Lars Borgersrud. Så kan man tenke at to så vidt forskjellige kokker bare søler det til. Her har imidlertid d`herrer kokt en veldig god grøt!»
Gunnar E. Kristiansen, Nordlandsposten


Historien om Lindbäck-Larsens virksomhet i Finnmark blir brettet ut, med mange nye opplysninger og i en detaljrikdom som fascinerer. I sannhet spennende lesning. Etter en gjennomgang av disse manuskriptene ... er det naturlig å spørre seg selv hvorfor det har vært nødvendig å mørklegge det som foregikk i Nord-Norge etter kongens og regjeringens avreise. ... Boken Generalen og hans testamente kan derfor være med på å rense luften og få satt tingene på plass. Anbefales.

Sven-Erik Grieg-Smith i Norges Forsvar 7/09.
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag

Odd Lindbäck-Larsen var offiser og militærhistoriker.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere