ISBN: 9788243001855
Status: I salg
Utgivelsesår: 2001
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Tidehvervstanker

Har historien noen mening? Dette er Wyllers hovedspørsmål i denne boken.
Ved inngangen til et nytt årtusen synes et tidehverv av dramatisk karakter å avtegne seg. Innebærer det en endetid og/eller vendetid? Forfatteren søker å belyse spørsmålet ut fra begrepene tid/evighet og forholdet mellom disse.

Dette er syttende bind i en serie henologiske skrifter av professor dr.philos. Egil A. Wyller. Serien presenterer ved studier, oversettelser og debattinnlegg trekk ved den gresk-platonske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken til vår tid.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne

Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene
Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II

Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere