ISBN: 9788230400418
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Hft.
  

Ingvild Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén

Farsmakt og moderskap i antikken

I antikken fantes det ulike forestillinger knyttet til det å få barn. Det å skape og gi nytt liv kunne være dramatisk. For moren medførte svangerskap og fødsel en betydelig risiko, barnedødeligheten var høy, og bestemmelse av farskap var forbundet med en usikkerhet som vi ikke kjenner i dag.
Foreldrerollen ble definert gjennom det sosiale hierarkiet. Hvem du var, var hovedsaklig bestemt av hvem som var foreldrene dine. Den heldige fikk leve opp, den uheldige kunne bli satt ut for å dø. Å føde mange barn var ikke det samme som å oppdra mange arvinger.

I denne boken møter vi magiske forestillinger, ulike samfunnsforhold og religiøse strukturer. Vi ser samvirket mellom datidens naturvitenskapelige forestillinger og myter, mellom kropper og ritualer i en fascinerende tidsepoke som strekker seg fra år 500 før vår tidsregnings begynnelse til om lag 500 år etter.

Forfatterne tegner et levende bilde av en verden og av kulturer der vesentlige trekk på mange måter har ligget i mørket, men som likevel har vært med å danne grunnlaget for dagens samfunn.

PRESSE
«Lærerikt og interessant om reproduksjon og foreldreroller i antikken.»
Tor Dishington Johansen, Bergens Tidende

«Geografisk dekker boka Egypt, Hellas og Rom, vår sivilisasjons vugge som det alltid er interessant å lese om. Det er den patriarkalske samfunnsstrukturen som er den røde tråden i ei bok som heldigvis ikke har antologipreg selv om den har flere forfattere.»
Prosa
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Turid Karlsen Seim er leder for Det norske Institutt i Roma og professor ved Det teologiske fakultet, UiO.
Les mer om forfatteren

Gunhild Vidén er professor i latin ved Göteborgs universitet.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere