ISBN: 9788243004238
Status: I salg
Utgivelsesår: 2007
Innbinding: Hft.
  

Ingrid Nielsen, Arild Linneberg, Hans Marius Hansteen, Øyunn Viken

Tekst og kultur

Ei innføring
En introduksjonsbok for ex.phil-studenter og andre som ønsker en innføring i sentrale begreper innenfor moderne kultur; litteratur, kjønn, retorikk, estetikk, hermeneutikk og semiotikk. 
Tekst og kultur er ei innføring i de humanistiske fagenes grunnleggende begreper, tradisjoner og teorier. Boken har fyldige kapitler om retorikk, semiotikk, estetikk, litteratur og kjønn.

Selv om det historiske perspektivet er gjennomgående, viser boka hvordan de humanistiske fagene også har en relevans for en nyansert og kritisk forståelse av vår egen tid. For eksempel er retorikk en antikk lære om talekunst, men den er også avgjørende for å forstå krigen mot terror. Estetikk kan både være en lære om det skjønne og en filosofi for mediesamfunnet.

En viktig motivasjon for boka er å se kulturelle og samfunnsmessige problemstillinger i sammenheng.

Boken er lærebok på førstesemesteremnet i Tekst og kultur ved Universitetet i Bergen, men vil også interessere andre.

PRESSE
 

Ingrid Nielsen er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Arild Linneberg er professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Hans Marius Hansteen er førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Øyunn Viken er universitetslektor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere